Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Natalia Krygowska-Nowak

Badaczka, antropolożka i ewaluatorka, specjalizuje się w badaniach jakościowych. Absolwentka AGH, doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych oraz Instytutem Socjologii UJ. Łączy bogate doświadczenie badawcze z pracą naukową. Swoje zainteresowania realizuje poprzez udział w projektach związanych z szeroko pojętą problematyką społeczną w obszarach: jakość kapitału ludzkiego, rynek pracy, aktywne starzenie się. Jako ekspertka ds. badań pracuje w zespołach badawczych realizujących projekty we współpracy z instytucjami takimi jak: PARP, NCBiR, PFRON, IBE, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się również w prace badawcze w projektach międzynarodowych np. „CareEr: Empowering informal carers”, „Exclusion and Inequality in Late Working Life (EIWO)”.

Ma doświadczenie w planowaniu procesu badawczego, w tym budżetu, realizacji i analizy badań oraz opracowywaniu wyników. Koordynuje zespół w badaniu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej”.

 „Po godzinach” poświęca się pasji związanej z badaniem kultur pogranicza oraz nowej duchowości w kontekście historycznym ale i współczesnym.