Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Oferta CEAPP UJ

Jaką działalność prowadzimy?

Działalność Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ dotyczy:

 • Badań społecznych i gospodarczych opartych o najwyższe standardy naukowe,
 • Ekspertyz naukowych i ewaluacji,
 • Szkoleń i innego rodzaju wsparcia eksperckiego.

W jakich obszarach realizujemy badania i analizy?

Najważniejsze obszary, w których CEAPP podejmuje się badań i analiz, to m.in.:

 • Rynek pracy
 • Kapitał ludzki
 • Polityki innowacyjności
 • Analiza polityk publicznych
 • Epidemiologia społeczna i zdrowie publiczne
 • Starzenie się ludności
 • Wykluczenie społeczne
 • Badania i rozwój
 • Metody badawcze i statystyki

Jakie atuty ma nasza działalność?

W naszej pracy wykorzystujemy najnowszą, specjalistyczną wiedzę z zakresu badań społecznych i ewaluacyjnych.

Naszym atutem jest biegłość stosowania zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod badawczych oraz technik statystycznej analizy danych.
Ciągle kształcimy się w najlepszych ośrodkach badawczych i uniwersyteckich na świecie (m.in. University of Michigan, Ann Arbor, USA; University of Washington, Seattle, USA).

Efektem jest unikalne połączenie doświadczenia z najbardziej aktualną wiedzą ekspercką i świeżym podejściem do nowych wyzwań. Jednocześnie uniwersytecki status jednostki oraz doświadczenie zespołu w realizacji dużych projektów badawczych są gwarancją jakości, trafności oraz użyteczności wyników badań i ekspertyz prowadzonych metodą naukową.

Do kogo kierujemy ofertę?

Nasza oferta skierowana jest głównie do administracji publicznej i jednostek naukowych.
Chętnie podejmujemy współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi, a także z organizacjami pozarządowymi. Realizujemy zarówno projekty z zakresu funduszy europejskich, jak i środków własnych jednostek zlecających.


Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ