Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta

Kim jesteśmy?

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego UJ (CEAPP UJ) zostało powołane decyzją Jego Magnificencji Rektora UJ na podstawie Zarządzenia nr 18 z 7 marca 2008 roku. Centrum jest jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zajmuje się również szkoleniami i wsparciem eksperckim, głównie dla administracji publicznej, świata nauki i biznesu. Centrum związane jest z Zakładem Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, współpracuje również ze specjalistami z zewnątrz.

Jaką działalność prowadzimy?

 • Prowadzenie badań własnych i realizacja projektów / badań zleconych.
 • Działalność konsultacyjno-doradcza i szkoleniowa dla administracji publicznej, biznesu, świata nauki i sektora pozarządowego.
 • Rozwój naukowy członków CEAPP, a także rozwój sieci współpracowników i ekspertów zewnętrznych.
 • Współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą.
 • Wprowadzanie do debaty publicznej i dyskursu naukowego wyników prowadzonych badań.

W jakich obszarach realizujemy badania i analizy?

Najważniejsze obszary, w których CEAPP podejmuje się badań i analiz, to między innymi:

 • Rynek pracy
 • Kapitał ludzki
 • Polityki innowacyjności
 • Analiza polityk publicznych
 • Epidemiologia społeczna i zdrowie publiczne
 • Starzenie się ludności
 • Wykluczenie społeczne
 • Badania i rozwój
 • Metody badawcze i statystyki

Jakie atuty ma nasza działalność?

W naszej pracy wykorzystujemy najnowszą, specjalistyczną wiedzę z zakresu badań społecznych i ewaluacyjnych. Naszym atutem jest biegłość stosowania zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod badawczych oraz technik statystycznej analizy danych. Ciągle kształcimy się w najlepszych ośrodkach badawczych i uniwersyteckich na świecie (m.in. University of Michigan, Ann Arbor, USA; University of Washington, Seattle, USA). Efektem jest unikalne połączenie doświadczenia z najbardziej aktualną wiedzą ekspercką i świeżym podejściem do nowych wyzwań. Jednocześnie uniwersytecki status jednostki oraz doświadczenie zespołu w realizacji dużych projektów badawczych są gwarancją jakości, trafności oraz użyteczności wyników badań i ekspertyz prowadzonych metodą naukową.

Do kogo kierujemy ofertę?

Nasza oferta skierowana jest głównie do administracji publicznej i jednostek naukowych. Chętnie podejmujemy współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi, a także z organizacjami pozarządowymi. Realizujemy zarówno projekty z zakresu funduszy europejskich, jak i środków własnych jednostek zlecających.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron