Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie

Celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja czy cele określone w zadaniu publicznym finansowanym przez MCPS w Warszawie są realizowane zgodnie z założeniami. Istotna była analiza kwestii, czy wsparcie udzielane osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera skutkuje/wpływa (a jeśli tak to w jakim stopniu) na codzienną aktywność tych osób.
więcej o Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie
Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów

Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów

Celem naukowym badania była ocena strategii radzenia sobie przez studentów z kosztami utrzymania podczas studiów oraz analiza rzeczywistej i potencjalnej roli systemu wsparcia materialnego skierowanego do tej grupy. Jednocześnie celem praktycznym badania było przygotowanie założeń dla wprowadzonych zmian prawno-organizacyjnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów.
więcej o Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron