Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki

Demencja jest kluczowym wyzwaniem starzejących się społeczeństw, które znacząco wpływa na globalne obciążenie chorobami. Jest także jednym z najszybciej rozpowszechniających się przyczyn niesprawności. Pomimo rosnącej liczby socjologicznych i ekonomicznych badań nad demencją, wciąż mało poznany jest aspekt wchodzenia w rolę opiekuna oraz wpływu tej zmiany na życie osoby opiekującej się osobą chorą na demencję. 

Dodatkowo pandemia koronawirusa podkreśliła nierówności w rozpoznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby osób starszych, zwiększając ich wykluczenie społeczne, a także wykluczenie ich opiekunów, które choć jest tematem ważnym, to jednak rzadko podejmowanym w piśmiennictwie. Niniejszy projekt uzupełnia aktualny stan wiedzy na temat stresu i wykluczenia z relacji społecznych nieformalnych opiekunów osób z demencją, a także podkreśla potrzebę podjęcia określonych działań w tym zakresie. Korzystając z innowacyjnych metod łączących perspektywę medyczną i społeczną, projekt ma na celu uzyskanie istotnych wyników stanowiących materiał do dalszej dyskusji oraz rekomendacji dla decydentów politycznych i działań praktycznych. 

W związku z tym głównym celem projektu jest ocena wpływu początkowej fazy sprawowania opieki nad osobą z demencją na wystąpienie stresu i wykluczenia społecznego u opiekunów rodzinnych.

Cele szczegółowe:

  1. Ocena wpływu sprawowania opieki na występowanie stresu u opiekunów rodzinnych osób starszych z demencją
  2. Ocena wpływu sprawowania opieki na ryzyko wykluczenia społecznego wśród opiekunów rodzinnych osób starszych z demencją.
  3. Ocena relacji pomiędzy stresem i wykluczeniem w wyniku sprawowania opieki przez opiekuna a jego stanem zdrowia i zależną od zdrowia jakością życia.

Kierowniczki projektu:

Zespół interdyscyplinarny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum:

  • dr Anna Urbaniak, socjolożka, Instytut Socjologii UJ;
  • mgr Idalina Odziemczyk, socjolożka, Instytut Socjologii UJ, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (nauki socjologiczne) oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ;
  • dr Violetta Kijowska, zdrowie publiczne, Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJCM; 
  • mgr Ilona Barańska, socjologia, zdrowie publiczne, Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJCM;
  • mgr Agata Stodolska, zdrowie publiczne, Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJCM 

Okres realizacji:  15.11.2021 - 31.08.2024 r.

Projekt finansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (POB FutureSoc).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron