Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) jest jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zajmuje się również szkoleniami i wsparciem eksperckim, głównie dla administracji publicznej, świata nauki i biznesu. Centrum związane jest z Zakładem Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, współpracuje również ze specjalistami z zewnątrz.

Działania Centrum obejmują prowadzenie badań własnych i realizację projektów zleconych; działalność konsultacyjno-doradczą i szkoleniową dla administracji publicznej, biznesu, świata nauki i sektora pozarządowego; rozwój naukowy członków CEAPP, a także rozwój sieci współpracowników i ekspertów zewnętrznych. Współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą; wprowadzanie do debaty publicznej i dyskursu naukowego wyników prowadzonych badań.

Nasza oferta skierowana jest głównie do administracji publicznej i jednostek naukowych, ale chętnie podejmujemy współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi, a także z organizacjami pozarządowymi. Realizujemy zarówno projekty z zakresu funduszy europejskich, jak i środków własnych jednostek zlecających.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron