Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków
Telefon: +48 12 663 29 63
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków

 

 

Biuro CEAPP UJ
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
II piętro, pok. 209, 210

Kierownik Centrum:  dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 62

Obsługa administracyjna projektów CEAPP:
Agnieszka Zwolan e-mail.: agnieszka.zwolan@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 63, 12 663 29 64

Biuro projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL):
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, III brama, parter, pok. 68
mgr Dorota Pawluś - Starszy Specjalista z obowiązkami Koordynatora, dorota.pawlus@uj.edu.pl,
tel. 12 663 17 90

Ilustracja klawiatura

Informacje kontaktowe

ceapp@uj.edu.pl
www.ceapp.uj.edu.pl

Adres: ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Telefon: +48 12 663 29 63, +48 12 663 29 64
Faks: +48 12 663 17 92