Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja - Innowacje - Rynek pracy

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków
Telefon: +48 12 663 29 64
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków

Biuro CEAPP UJ
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, II piętro, pok. 209, 210

Biuro projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL):
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, III brama, parter, pok. 68

Kierownik Centrum:  dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 62

Pracownicy:
mgr Regina Skiba - Specjalista, e-mail: regina.skiba@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 64
mgr Halszka Siudak - Specjalista, e-mail: halszka.siudak@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 64
mgr Barbara Pyla - Specjalista, e-mail: barbara.pyla@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 63

mgr Katarzyna Lisek - Ekspert ds. ewaluacji formatywnej/wspierającej w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego/ Kierownik projektu Ewaluacja mid-term (PARP), e-mail: katarzyna.lisek@uj.edu.pl
mgr Anna Szczucka - Ekspert ds. oceny innowacji i efektów końcowych w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, e-mail: anna.szczucka@uj.edu.pl
mgr Natalia Krygowska-Nowak, Asystent, natalia.krygowska@uj.edu.pl

Biuro projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL):
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, III brama, parter, pok. 68
mgr Dorota Pawluś - Starszy Specjalista z obowiązkami Koordynatora, dorota.pawlus@uj.edu.pl, tel. 12 663 17 90
mgr Dorota Micek - Asystent, e-mail: dorota.micek@uj.edu.pl, tel. 12 663 17 93 

Ilustracja klawiatura komputera

Informacje kontaktowe

ceapp@uj.edu.pl
www.ceapp.uj.edu.pl

Adres: ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Telefon: +48 12 663 29 64, +48 12 663 29 63
Faks: +48 12 663 17 92