Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków
Telefon: +48 12 663 29 64
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków

 

 

Biuro CEAPP UJ
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
II piętro, pok. 209, 210

Kierownik Centrum:  dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 62

Obsługa administracyjna projektów CEAPP:
mgr Regina Skiba - Specjalista, e-mail: regina.skiba@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 63
mgr Halszka Siudak - Specjalista, e-mail: halszka.siudak@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 64
mgr Barbara Pyla - Specjalista, e-mail: barbara.pyla@uj.edu.pl, tel. 12 663 29 63

Eksperci ds. ewaluacji 
mgr Katarzyna Lisek - Ekspert ds. ewaluacji formatywnej/wspierającej w ramach projektu
Inkubator Włączenia Społecznego; e-mail: katarzyna.lisek@uj.edu.pl
mgr Anna Szczucka - Ekspert ds. oceny innowacji i efektów końcowych w ramach projektu
Inkubator Włączenia Społecznego, e-mail: anna.szczucka@uj.edu.pl

Biuro projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL):
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, III brama, parter, pok. 68
mgr Dorota Pawluś - Starszy Specjalista z obowiązkami Koordynatora, dorota.pawlus@uj.edu.pl, tel. 12 663 17 90

Ilustracja klawiatura komputera

Informacje kontaktowe

ceapp@uj.edu.pl
www.ceapp.uj.edu.pl

Adres: ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Telefon: +48 12 663 29 64, +48 12 663 29 63
Faks: +48 12 663 17 92