Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Informacje kontaktowe

Centrum Ewaluacji i Polityk Publicznych
Uniwersystetu Jagiellońskiego
ul. Ingardena 3, pok. 209, 210, 30-060 Kraków
e-mail: ceapp@uj.edu.pl
telefon: 12 663 29 64

Załatwianie spraw

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
ul. Ingardena 3, II piętro, pok. 209
e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl
telefon: 12 663 29 62

Agnieszka Zwolan
Admnistracyjne wsparcie projektów
ul. Ingardena 3, II piętro, pok. 209
e-mail: agnieszka.zwolan@uj.edu.pl
telefon: 12 663 29 64

Mgr Ewa Krzyworzeka
Admnistracyjne wsparcie projektów
ul. Ingardena 3, II piętro, pok. 210
e-mail: ceapp@uj.edu.pl
telefon: 12 663 29 63

Mgr Dorota Pawluś
Admnistracyjne wsparcie Bilansu Kapitału Ludzkiego
ul. Grodzka 52, III brama, parter, pok. 68
e-mail: dorota.pawlus@uj.edu.pl
telefon: 12 663 17 90

Widok zawartości stron Widok zawartości stron