Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Koniewski

Absolwent socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył programu studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na Uniwersytecie Michigan oraz szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowaną przez Progetto Valutazione. Od 2011 roku doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Interesuje się metodologią badań nauk społecznych, technikami statystycznej analizy danych oraz socjologii edukacji i pomiaru edukacyjnego.

Wybrane projekty

  • Koniewski, M., Majkut, P., Skórska, P. (2014) Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu. Edukacja, 1(126), 68-83.
  • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., Żółtak, T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  • Koniewski, M. (2013). Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego. Edukacja, 123(3), 37-59.
  • Koniewski, M. (2012). Szacowanie wpływu liczebności klasy na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem eksperymentu ex post facto. Edukacja, 117(1), 23-43.

Wybrane publikacje

  • Koniewski, M., Majkut, P., Skórska, P. (2014) Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu. Edukacja, 1(126), 68-83.
  • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., Żółtak, T. (2013). Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  • Koniewski, M. (2013). Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego. Edukacja, 123(3), 37-59.
  • Koniewski, M. (2012). Szacowanie wpływu liczebności klasy na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem eksperymentu ex post facto. Edukacja, 117(1), 23-43.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron