Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Pracuje w Instytucie Socjologii UJ oraz w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracowała z wieloma instytucjami międzynarodowymi (UNECE, OECD, Komisja Europejska), krajowymi (Ministerstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), regionalnymi (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) oraz lokalnymi (Urząd Miasta Krakowa). Koordynuje międzynarodowe przedsięwzięcia i projekty dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych oraz godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi. Ewaluatorka projektów innowacyjnych, jak i projektów naukowych (m.in. dla Komisji Europejskiej). ​

Zainteresowania naukowe

 • Aktywność osób starszych (aktywność zawodowa, społeczna, równe traktowanie bez względu na wiek) 
 • Wsparcie opiekunów osób starszych
 • Starzenie się społeczeństw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i społeczno-ekonomiczne konsekwencje zjawiska
 • Zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych (oszczędzanie, dochody, wydatki)
 • Ewaluacja polityk publicznych 
 • Ewaluacja projektów innowacyjnych i naukowych 
 • Metodologia badań społecznych (badania ilościowe, jakościowe, mix-method) 

Wybrane prace eksperckie

Wystąpienia medialne

Wybrane projekty ewaluacyjne

Udział w międzynarodowych sieciach badawczych

Wybrane projekty naukowe (ostatnie 5 lat)

 • EUROAGEISM – Marie Skłodowska Curie – Innovative Training Network - An international, multi-disciplinary, multi-sectoral training network on ageism 
 • EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO) finansowany przez The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) 
 • CITY&CO - „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na  wiek miasto” (ang. „City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”) - nr rejestracyjny projektu 2021/03/Y/HS6/00213 
 • SIWSON - Projekt SIWSON "Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki"  finansowany z POB FutureSoc i POB qLIFE 

Wybrane publikacje naukowe (ostatnie 5 lat)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron