Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy

Warunki i tryb udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis BRADAR

Warunki i tryb udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis BRADAR

Przedmiotem ewaluacji jest pomoc publiczna na wparcie obszarów działalności B+R+I, o których mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014. Badanie obejmuje działania i poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz programy strategiczne realizowane zgodnie z Programem Pomocowym NCBR, w ramach których wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R udzielane jest w formie dotacji.
więcej o Warunki i tryb udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis BRADAR
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy

Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy

Badanie składało się z dwóch modułów: Modułu I (etap I), pn. Analiza zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni wyższych, określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy i pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni, (etap II) pn. Śródokresowa ocena Programów Rozwoju Kompetencji; Modułu II, pn. Cykliczna ocena wpływu wsparcia realizowanego przez NCBR w ramach programów wzmacniających kompetencje na sytuację zawodową absolwentów objętych wsparciem.
więcej o Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron