Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki i tryb udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis BRADAR

Warunki i tryb udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis BRADAR

Przedmiotem ewaluacji jest pomoc publiczna na wparcie obszarów działalności B+R+I, o których mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014. Badanie obejmuje działania i poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz programy strategiczne realizowane zgodnie z Programem Pomocowym NCBR, w ramach których wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R udzielane jest w formie dotacji.

Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis BRADAR. Termin realizacji: 20.04.2017 - 10.06.2020. 

Zakres działań

  • Opracowanie raportu metodologicznego ewaluacji pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Wykonanie badań  ewaluacyjnych on-going oraz mid-term, których celem jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy 
  • Wykonanie badania podsumowującego

Zespół

  • dr Seweryn Krupnik - kierownik
  • dr Maciej Koniewski
  • mgr Krzysztof Kasparek
  • mgr Anna Szczucka
  • mgr Natalia Krygowska-Nowak
  • mgr Katarzyna Lisek
  • mgr Paulina Skórska
Pliki do pobrania
pdf
Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Raport z ewaluacji bieżące (on-going) za rok 2017
pdf
Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Raport z ewaluacji bieżące (on-going) za rok 2019
pdf
Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Raport końcowy 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron