Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie

Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie

Celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja czy cele określone w zadaniu publicznym finansowanym przez MCPS w Warszawie są realizowane zgodnie z założeniami. Istotna była analiza kwestii, czy wsparcie udzielane osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera skutkuje/wpływa (a jeśli tak to w jakim stopniu) na codzienną aktywność tych osób.

Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych w Warszawie. Ewaluacja zadania publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera. Okres realizacji: listopad 2021. 

Zespół

  • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ - kierownik
  • prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska
  • dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
  • dr hab. Piotr Bronowski, prof. ASP
  • mgr Regina Skiba
  • mgr Natalia Krygowska-Nowak
  • Marcin Baumann
  • Jakub Czerw

Widok zawartości stron Widok zawartości stron