Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Maria Varlamova

Maria Varlamova jest ekspertką w dziedzinie analizy społecznej oraz polityki publicznej. Specjalizuje się w badaniach nad procesem starzenia się społeczeństwa, aktywnym starzeniem, zatrudnieniem kobiet z dziećmi, ochroną socjalną oraz efektywnością polityki rodzinnej i demograficznej. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak WHO i EKG ONZ, wspierając je w opracowywaniu wskaźników i metadanych, a także wytycznych dotyczących aktywnego i zdrowego starzenia się.

Od 2018 roku współpracuje z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizując projekty Marie Skłodowska-Curie ITN EuroAgeism oraz EIWO i prowadząc badania nad starzeniem się społeczeństwa oraz nierównościami na rynku pracy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ma doświadczenie w badaniach jakości kapitału ludzkiego, relacjach międzypokoleniowych, ochronie socjalnej. Na poziomie krajowym zajmowała się oceną skuteczności Strategii Działania na rzecz obywateli starszego pokolenia do 2025 roku w Rosji, obliczaniem międzynarodowych wskaźników AAI i AgeWatch. Maria Varlamova prowadzi także wykłady i warsztaty związane z projektowaniem badań naukowych, analizą danych w R oraz problematyką starzenia się i jej wpływu na rynek pracy.

Posiada znaczące doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi. W latach 2008-2013 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora w Centrum Badań nad Europą i Stosunkami Międzynarodowymi, gdzie zajmowała się koordynacją projektów badawczych i szkoleń.

Maria Varlamova ukończyła studia magisterskie z socjologii (demografia) na National Research University - Higher School of Economics w Moskwie oraz uzyskała dyplom z ekonomii i zarządzania. Uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach z zaawansowanych metod badawczych i analizy statystycznej, takich jak: Global School in Empirical Research Methods na Uniwersytecie St. Gallen, Health Ageing for Impact in the 21st Century: Global Online Leaders Training program organizowany przez Światową Organizację Zdrowia oraz Advanced Course on Using Mplus i Multilevel Structural Equation Modeling and Advanced Topics in Applied Regression.

Maria Varlamova wykazuje się kompetencjami analitycznymi i badawczymi, a także głęboką wiedzą ekspercką w zakresie polityk publicznych. Posiada doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do współpracy z różnymi zespołami, elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków oraz zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów badań. Ponadto, dysponuje kompetencjami międzykulturowymi, co pozwala jej efektywnie współpracować z międzynarodowymi zespołami i organizacjami. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron