Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation • Innovations • Labour market

Dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

Dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

Lecturer in the Institute of Sociology of the Jagiellonian University. He is cooperating with Institute of Sociology since 1999, where in 2006 he defended dissertation on the dynimics for the Polish political scene. Apart from the didactic and research he cooperates with the Polish Agency for Enterprise Development and Regional Labour Office in Kraków. 

e-mail: marcin.kocor@uj.edu.pl

Scientific interests

Zainteresowania naukowe skupia na metodologii badawczej nauk społecznych, technikach statystycznej analizy danych oraz zagadnieniach rynku pracy. Stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co przyczyniło się do udziału w licznych projektach badawczych – zarówno marketingowych jak i dotyczących sfery publicznej. Ostatnio podejmowane działania badawcze dotyczyły zagadnień kapitału ludzkiego oraz szans rynkowych, szczególnie osób młodych. Zainteresowania dotyczące socjologii polityki obejmują próby zastosowania nowatorskich podejść analizy zachowań politycznych, takich jak analiza wizerunków partii politycznych w oparciu o dokumenty programowe czy wnioskowanie ekologiczne zastosowane do wyjaśnienia przepływów poparcia wyborczego.

Publications

Kocór, M., Czarnik, Sz., 2013, Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy, [w:] Górniak J., (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa, 2013.

Kocór, M., Strzebońska, A., 2013, Specjaliści na rynku pracy. Wymagania stawiane przez pracodawców, [w:] Górniak J., (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa, 2013.

Kocór, M., Czarnik, Sz., Strzebońska, A., 2012, Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu, [w:] Górniak J., (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP, Warszawa, 2012.

Projects

2008-(2015) „Bilans kapitału ludzkiego", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2008 „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", realizowanym w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2007-2008 „Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy", Wojewódzki Urząd Pracy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie.