Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Regina Skiba

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego- specjalizacji badawczo-analitycznej. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Doktorantka w ramach projektu "Program Pozytywnego Zdrowia" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: https://positivehealth.project.uj.edu.pl/ .

W swojej pracy naukowej bada związki pomiędzy czynnikami społecznymi a zdrowiem. W szczególności swoje zainteresowania kieruje w stronę czynników społecznych, które mogą zapobiegać negatywnym skutkom dla zdrowia i dobrostanu lub wpływać na nie pozytywnie.

Ekspert w CEAPP UJ. Posiada doświadczenie w realizacji badań projektów ewaluacyjnych oraz badań społecznych.

Wybrane projekty:

Ewaluacja Zadania Publicznego: „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. Badanie realizowane na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Współautor raportu: https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2022/01/raport-z-ewaluacji-ddp-mcps-ceapp.pdf Współautor raportu: https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2023/01/II-RAPORT-Z-EWALUACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO.pdf

e-mail: regina.skiba@uj.edu.pl
tel. 12 663 29 63 
ul. Ingardena 3, pok. 210, 30-060 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron