Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarne Seminarium CEAPP UJ

Serdecznie zapraszamy na Interdyscyplinarne Seminarium Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ "Income and Well-Being in Old Age: the Role of Systemic and Regional Factors", które odbędzie się 31.01.2024 w budynku Instytutu Psychologii UJ przy ul. Ingardena 6

Tematyka: W artykule, nad którym aktualnie trwają prace, łączy się dane na poziomie indywidualnym z badania SHARE z zagregowanymi statystykami na poziomie regionalnym. Analizuje się powiązania między dobrostanem osób starszych a ich dochodami oraz wpływ dostępności (jakości) regionalnej infrastruktury na te powiązania. Analizy zostały przeprowadzone dla Polski i Niemiec, w pierwszym przypadku wyniki są bardziej interesujące, zaś konkluzje mogą być istotne nie tylko dla polskiej polityki społeczno-gospodarczej, ale również dla innych krajów naszego regionu. 

Prelegentka: Monika Oczkowska - starszy analityk w Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA w Szczecinie. Pracuje również w Instytucie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku jest zaangażowana w realizację w Polsce Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych w Europe (SHARE). Jej zainteresowania naukowe są związane z procesami starzenia się, rynkiem pracy, dobrostanem i nierównościami płci. 

Data i miejsce: środa, 31.01.2024 od 14:30 do 16:00, sala nr 2.04, ul. Ingardena 6 (Instytut Psychologii UJ)

Zapisy: formularz online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron