Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IX Konferencja BKL: Rynek pracy pod lupą Bilansu Kapitału Ludzkiego.

IX Konferencja BKL: Rynek pracy pod lupą Bilansu Kapitału Ludzkiego.

6 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyła się IX Konferencja BKL: Rynek pracy pod lupą Bilansu Kapitału Ludzkiego, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas konferencji przedstawiono wyniki podsumowujące ostatnią edycję badań realizowanych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego.

Tematyka konferencji skupiała się wokół zagadnień związanych z wyzwaniami, przed jakimi stoi rynek pracy w obliczu zmian wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji, zmian demograficznych, czy związanych z zieloną transformacją. Tematy omawiane podczas dyskusji plenarnych:

  1. Strategia dostosowania się pracodawców w wymiarze inwestycyjnym i kompetencyjnym do aktualnych zmian
  2. Wzrost zapotrzebowania na pracowników z nowymi kompetencjami.
  3. Relacje między oceną stanu zdrowia a aktywnością edukacyjną pracowników.
  4. Gotowość obecnych i przyszłych pokoleń do rozwijania kompetencji cyfrowych.
  5. Relacje między wykonywaniem różnych zawodów przez kobiety i mężczyzn a różnicami w samoocenie kompetencji.
  6. Samoocena kompetencji osób z niepełnosprawnościami.
  7. Wybrane aspekty zatrudniania obcokrajowców.

Ze strony UJ, jako prowadzący dyskusje lub prelegenci, brali udział: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr hab. Magdalena Jelonek, prof. UEK, dr hab. Barbara Worek, prof. UJ, dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ, dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ, dr Szymon Czarnik, dr Seweryn Krupnik, mgr Anna Szczucka, mgr Wojciech Kubica.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron