Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Pracuje w Instytucie Socjologii UJ oraz w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracowała z wieloma instytucjami międzynarodowymi (UNECE, OECD, Komisja Europejska), krajowymi (Ministerstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), regionalnymi (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) oraz lokalnymi (Urząd Miasta Krakowa). Koordynuje międzynarodowe przedsięwzięcia i projekty dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych oraz godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi. Ewaluatorka projektów innowacyjnych jak i projektów naukowych (m.in. dla Komisji Europejskiej). ​

Zainteresowania naukowe

- Aktywność osób starszych (aktywność zawodowa, społeczna, równe traktowanie bez względu na wiek) 

- Wsparcie opiekunów osób starszych 

- Starzenie się społeczeństw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i społeczno-ekonomiczne konsekwencje zjawiska 

- Zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych (oszczędzanie, dochody, wydatki) 

- Ewaluacja polityk publicznych 

- Ewaluacja projektów innowacyjnych i naukowych 

- Metodologia badań społecznych (badania ilościowe, jakościowe, mix-method) 

Wybrane (aktualne) prace eksperckie:

- Członkini Komisji Ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
- Reprezentantka środowiska naukowego w Radzie Innowacji Społecznych: Akt powołania do Rady Innowacji Społecznych 
- Członki Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej - https://rops.krakow.pl/seniorzy/malopolska-rada-ds-polityki-senioralnej-iii-kadencji 
- Członki Zespołu Strategicznego ds. opracowania programu wsparcia rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”

Wystąpienia medialne:

-  Audycje w Programie  "Czuję się młodo" w Radiu Kraków: 
www.radiokrakow.pl/audycje/czuje-sie-mlodo-50326/prof-jolanta-perek-bialas  
https://www.radiokrakow.pl/prof-jolanta-perek-bialas-184880 

- artykuł w OKO.press: Najważniejszy czynnik wpływający na jakość życia seniorów? Drugi człowiek

Linki do wystąpień:
https://www.youtube.com/watch?v=xVvV54KJh0kEuroageism - Jak żyjesz, tak się zestarzejesz | Jolanta Perek-Białas | TEDxUniversityofWarsaw

https://www.youtube.com/watch?v=P8fLAkqaiI8  - Jolanta Perek-Bialas - Measuring the ageism in the labour market - myths or facts?

Wybrane projekty ewaluacyjne:

Przeprowadzenie ewaluacji Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osob Starszych (PASIOS) na lata 2015-2020 (2019-2020).
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym i zagrożenia ubóstwem skrajnym w Małopolsce w latach 2014-2018, na tle sytuacji ogólnopolskiej (2020) 
• Ewaluacja zadania publicznego finansowanego przez MCPS w Warszawie Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych 
z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera, (2021) – I edycja
• Ewaluacja zadania publicznego finansowanego przez MCPS w Warszawie Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych 
z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera,
(2022) – II edycja

• Inkubator Włączenia Społecznego - https://ceapp.uj.edu.pl/iws-o-projekcie

Koordynacja badań ewaluacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, m.in.:

Wybrane projekty naukowe (ostatnie 5 lat):

EUROAGEISM – Marie Skłodowska Curie – Innovative Training Network - An international, multi-disciplinary, multi-sectoral training network on ageism https://euroageism.eu/ 
EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO) finansowany przez The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) - http://www.eiwoproject.org/contact.htm
     • CITY&CO - „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na  wiek miasto” (ang. „City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”) - nr rejestracyjny projektu 2021/03/Y/HS6/00213, https://ceapp.uj.edu.pl/city-about-project 
     • SIWSON - Projekt SIWSON "Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki"  finansowany z POB FutureSoc i POB qLIFE (https://ceapp.uj.edu.pl/stres-i-wykluczenie
 
Udział w międzynarodowych sieciach badawczych:

• COST ACTION IS 1402 – Ageism – a multi – national, interdisplinary perspective - https://www.notoageism.com/ 
• COST ACTION CA 15122 – Reducing Old – Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy - http://rosenetcost.com/ 
• COST ACTION CA 21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net) - https://www.cost.eu/actions/CA21107/ 
 
 

Wybrane publikacje naukowe (ostatnie 5 lat):

2022
 
• Dury, S., Brosens, D., Pan, H., Principi, A., Smetcoren, A. S., Perek-Białas, J., & De Donder, L. (2022). Helping Behavior of Older Adults during the Early COVID-19 Lockdown in Belgium. Research on Aging, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01640275221105231 
• Gromek, N., & Perek-Białas, J. (2022). Why is pet goods consumption imperceptible for economists? A scoping review. SN Business & Economics, 2(11), 1-25, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36258697/ 
• Gromek, N., and Perek-Białas, J. (2022). Pet goods consumption in Polish households. Econometrics. Ekonometria. Advances in AppliedData Analysis, 26(3), https://sciendo.com/article/10.15611/eada.2022.3.01 
• Żyminkowska, K., Perek‐Białas, J., & Humenny, G. The effect of product category on customer motivation for customer engagement behaviour. International Journal of Consumer Studies, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcs.12837 
• Public Intelligence. Wykorzystanie danych administracyjnych do monitorowania i ewaluacji polityk publicznych, red. A. Chłoń-Domińczak, A. Jędrzejowski, J. Perek-Białas, J. Pokorski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2022. https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/public-intelligence 
• Chłoń-Domińczak A., Jasiński M., Perek-Białas, J, Taracha M., Od danych zbieranych tradycyjnie do danych administracyjnych – dylematy i perspektywy, w: Public Intelligence. Wykorzystanie danych administracyjnych do monitorowania i ewaluacji polityk publicznych, red. A. Chłoń-Domińczak, A. Jędrzejowski, J. Perek-Białas, J. Pokorski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2022, ss.  13-26. https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/public-intelligence 
 
2021
 
• Vidovićová L., Alisch M., Kümpers S., Perek-Białas J. (2021) Ageing and Caring in Rural Environments: Cross-National Insights from Central Europe. In: Walsh K., Scharf T., Van Regenmortel S., Wanka A. (eds) Social Exclusion in Later Life. International Perspectives on Aging, vol 28. Springer, Cham. DOI
• Vanhuysse, P., & Perek-Bialas, J. (2021). Populations and Policies in a Younger but Faster-Aging East Central Europe: The Political Demography of Missed Opportunity. Forthcoming in Achim Goerres and Pieter Vanhuysse, eds., Global Political Demography: The Politics of Population Change, Palgrave Macmillan [PUBLIKACJA]
• Allen, L. D., Odziemczyk, I. Z., Perek-Białas, J., & Ayalon, L. (2021). “We should be at the back of the line”: A frame analysis of old age within the distribution order of the COVID-19 vaccine. The Gerontologist, 61(8), 1317-1325. [PUBLIKACJA]
• Socci, M., Santini, S., Dury, S., Perek-Białas, J., D’Amen, B., & Principi, A. (2021). Physical activity during the retirement transition of men and women: A qualitative longitudinal study. Biomed Research International, 2021.https://doi.org/10.1155/2021/2720885
 
2020

• Abramowska-Kmon, A., Antczak, R., Kubicki, P., Perek-Białas, J., & Szweda-Lewandowska, Z. (2020). Srebrna gospodarka szansą rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej [PUBLIKACJA]
• Motel-Klingebiel, A., Perek-Białas, J., Genelyte, I., & Kelfve, S. (2020). Exclusion and Inequality in Late Working Life–On the Gendered Risks for Old-Age Exclusion in Sweden and Poland. Innovation in Aging, 4(Suppl 1), 65. [PUBLIKACJA]
Perek-Bialas, J., Dolberg, P. and Schippers, J. (2020), Editorial: the labour market is not fit for older workers yet. The role of ageism, tradition and institutional factors, International Journal of Manpower, Vol. 41 No. 5, pp. 493-501 [PUBLIKACJA]
 
2019
 
• Ayalon, L., Dolberg, P., Mikulionienė, S., Perek-Białas, J., Rapolienė, G., Stypinska, J., Wilińska, M. & de la Fuente-Núñez, V. (2019). A systematic review of existing ageism scales. Ageing research reviews, 100919. [PUBLIKACJA - open access]
• Wilińska, M., Grzenda, W., & Perek-Białas, J. (2019). Grandmothers and Non-grandmothers in the Polish Labor Market: The Role of Family Issues. Journal of Family Issues, https://doi.org/10.1177/0192513X19842243
 
2018
 
• Zaidi, A., Harper, S., Howse, K., Lamura, G., & Perek-Białas, J. (Eds.). (2018). Building Evidence for Active Ageing Policies: Active Ageing Index and Its Potential. Springer, https://doi.org/10.1080/01924788.2020.1730148
• Abuladze, L., & Perek-Białas, J. (2018). Measures of ageism in the labour market in international social studies. In Contemporary perspectives on ageism (pp. 461-491). Springer, Cham. [PUBLIKACJA - open access]
• van Hoof, J., Kazak, J., Perek-Białas, J., & Peek, S. (2018). The challenges of urban ageing: Making cities age-friendly in Europe. International journal of environmental research and public health, 15(11), 2473. [PUBLIKACJA].
 
2017
 
Perek-Białas, J. (2017). Zaufanie obywateli do systemu emerytalnego a skłonność do oszczędzania na starość. Ubezpieczenia Społeczne, (2). [PUBLIKACJA]
Perek-Białas, J., Sagan, I., Stronkowski, P., & Szukalski, P. (2017). Regional approaches to demographic change in Poland. In Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience (pp. 29-72). Springer, Cham,10.1007/978-3-319-63197-4_3.