Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Research Projects

Web Content Display Web Content Display

Resilience in Old Age

Tytuł: Odporność psychospołeczna w starzejącej się populacji: dlaczego niektórzy odzyskują siły po stratach, a inni nie? (Psychosocial resilience in an aging population: why do some recover from losses and others do not?)


Cel: Poziom dobrostanu psychicznego zmienia się w ciągu życia i ma tendencję do obniżania się w starszym wieku, gdy pogarsza się stan zdrowia, a ludzie są bardziej narażeni na utratę bliskich. Mimo, że tego typu przeciwności są typowe dla późniejszego okresu życia, poszczególne jednostki różnią się sposobem adaptacji i powrotu do dobrego samopoczucia psychicznego.

Aby móc wspierać osoby doświadczające strat związanych z wiekiem, kluczowe znaczenie ma zrozumienie czynników leżących u podstaw zdolności do powrotu do zdrowia po trudnych zdarzeniach. W związku z tym, szczególnie interesuje nas doświadczenie wyjścia z sytuacji kryzysowej i przystosowania się do zaistniałej sytuacji w późnym okresie życia, ale nie tylko z poziomu jednostki, ale odpowiednich rozwiązań w politykach publicznych, które wspierają osoby starsze w powrocie do działania i aktywności.

Projekt ma na celu zrozumienie postrzegania oraz mechanizmów związanych odpornością psychospołeczną. Chcemy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego niektórzy po doświadczeniu straty w późnym wieku wracają do swojego pierwotnego poziomu dobrostanu psychicznego, a inni widzą jego ciągłe pogorszenie? Zamierzamy przeanalizować zróżnicowanie i podobieństwo czynników związanych z odpornością psychospołeczną ze względu na kontekst, w jakim funkcjonują jednostki (ze szczególnym uwzględnieniem krajowego systemu socjalnego oraz modelu aktywnego starzenia się). Zależy nam na poznaniu wzajemnych relacji między istotnymi w tym aspekcie zmiennymi na poziomie jednostkowym, społecznym i w odniesieniu do polityk publicznych (mikro, mezo i makro).


Okres realizacji: 2022-2025

Kierownik: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Osoba kontaktowa: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Zespół: mgr Idalina Odziemczyk-Stawarz

Partnerzy: Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Sztokholmski we współpracy Instytut Karolinska (Szwecja), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Trinity College (Irlandia) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim (Polska).

Źródło finansowania: Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) Grant Number STY-2021/0005

Zapraszamy seniorów 70+ do udziału w badaniu naukowym dotyczącym odporności psychospołecznej

Do udziału w wywiadach zapraszamy osoby 70+, które w okresie od 2 do 5 lat doświadczyły straty typowej dla późnego okresu życia (strata bliskiej osoby, pogorszenie stanu zdrowia), ale obecnie czują, że przezwyciężyły kryzys z tym związany. Tych z Państwa, którzy chcieliby opowiedzieć o tym doświadczeniu badaczce z naszego zespołu, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego online (odpornysenior.pl), kontakt mailowy (odpornysenior@gmail.com) lub telefoniczny (12 663 29 62).

Będziemy wdzięczni za wsparcie naszej inicjatywy i pomoc w zrozumieniu "dlaczego niektórzy odzyskują siły po stratach, a inni nie?"

 

 

Web Content Display Web Content Display