Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. UJ

Dorota Węziak-Białowolska jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na Wydziale Filozoficznym.

Uzyskała tytuł magistra w zakresie metod ilościowych (2003), stopień doktora nauk ekonomicznych (2008) oraz habilitację w obszarze nauk socjologicznych (2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metodologii badań. Jej aktualne zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami pozytywnego zdrowia i dobrostanu.

W latach 2017-2021 Dorota Węziak-Białowolska była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Harvarda, w Szkole Zdrowia Publicznego (Harvard T.H. Chan School of Public Health). W latach 2011-2017 pracowała jako pracownik naukowy we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej we Włoszech. W latach od 2010 do 2012 pracowała jako adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Polsce, a w latach 2003 do 2015 była zatrudniona najpierw jako asystent, a od roku 2008 – jako adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie swojej kariery miała okazję pracować z politykami, organizacjami międzynarodowymi (m.in., ONZ, OECD, WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), agencjami Komisji Europejskiej (czterema Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej), fundacjami (European Cultural Foundation, Robert Wood Johnson Foundation) oraz międzynarodowymi organizacjami non-profit [European network on cultural management and policy (ENCATC); Sustainable Society Foundation] nad wieloma interdyscyplinarnymi projektami.

Była również doradcą naukowym w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w ramach projektu „Jakość życia w głównych miastach europejskich”.

Dotychczas, opublikowała 90 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, 15 rozdziałów w publikacjach książkowych oraz 2 publikacje książkowe.

Publikacje

 • Parhizkar, H., Taddei, P., Weziak-Bialowolska, D., McNeely, E., Spengler, J. D., & Cedeño Laurent, J. G. (2023). Objective indoor air quality parameters and their association to respiratory health and well-being among office workers. Building and Environment. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110984

 • Lewandowska, K., & Weziak-Bialowolska, D. (2023). The effects of arts-based learning on individual well-being and organisational change. Education of Economists and Managers, 67(1), 45-57. https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/3668

 • Weziak‐Bialowolska, D., Lee, M. T., Cowden, R. G., Bialowolski, P., Chen, Y., Vanderweele, T. J., & McNeely, E. (2023). Psychological caring climate at work, mental health, well-being, and work-related outcomes: Evidence from a longitudinal study and health insurance claims data. Social Science & Medicine, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115841
 • Chen, Y., Weziak-Bialowolska, D., Lee, M. T., Bialowolski, P., Cowden, R., McNeely, E., & VanderWeele, T. J. (2023). Working from Home and Subsequent Work Outcomes: Pre-Pandemic Evidence. PLoS ONE, Forthcoming.
 • Bialowolski, P., Xiao, J. J., & Weziak-Bialowolska, D. (2023). Do All Savings Matter Equally ? Saving Types and Emotional Well ‑ Being Among Older Adults : Evidence from Panel Data. Journal of Family and Economic Issues. https://doi.org/10.1007/s10834-023-09891-2
 • Bialowolski, P., Xiao, J. J., & Weziak-Bialowolska, D. (2023). National Culture and Financial Capability: A Global Perspective. Social Indicators Research. https://doi.org/10.1007/s11205-023-03221-7
 • Weziak-Bialowolska, D., Bialowolski, P., & Sacco, P.L. (2023) Mind-stimulating leisure activities: Prospective associations with health, wellbeing, and longevity. Frontiers in Public Health, 11, 1117822. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1117822
 • Weziak‐Bialowolska, D., Bialowolski, P., & Niemiec, R. M. (2023). Character Strengths and Health-Related Quality of Life in a Large International Sample. Journal of Research in Personality, 103, 104338. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2022.104338
 • Weziak-Bialowolska, D., Lee, M. T., Bialowolski, P., McNeely, E., Chen, Y., Cowden, R. G., & VanderWeele, T. J. (2023). Associations between the Importance of Well-Being Domains and the Subsequent Experience of Well-Being. Sustainability, 15, 594. https://doi.org/10.3390/su15010594
 • Cowden, R. G., Seidman, A. J., Duffee, C., Weziak-Bialowolska, D., McNeely, E., & VanderWeele, T. J. (2022). Associations of Suffering with Facets of Health and Well-Being Among Working Adults: Longitudinal Evidence from Two Samples. Scientific Reports, 12, 20141. https://doi.org/10.1038/s41598-022-24497-8
   
 • Lewandowska, K., & Weziak-Bialowolska, D. (2022). The impact of theatre on social psychology outcomes: systematic review and meta-analyses. Arts & Health. https://doi.org/10.1080/17533015.2022.2130947
 • Bialowolski, P., Cwynar, A., & Weziak‐Bialowolska, D. (2022). The role of financial literacy for financial resilience in middle-age and older adulthood. International Journal of Bank Marketing. https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2021-0453
 • Lee, M. T., McNeely, E., Weziak‐Bialowolska, D., Ryan, K. A., Mooney, K. D., Cowden, R. G., & VanderWeele, T. J. (2022). Demographic Predictors of Complete Well-Being. BMC Public Health, 22, 1687. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13769-7
 • Bialowolski, P., Cwynar, A. and Weziak-Bialowolska, D. (2022). Credit purpose and the interest rate – Evidence from the European Household Finance and Consumption Survey. International Journal of Finance and Economics. http://doi.org/10.1002/ijfe.2680
 • Cowden, R. G., Weziak-Białowolska, D., McNeely, E., & VanderWeele, T. J. (2022). Are depression and suffering distinct? An empirical analysis. Frontiers in Psychology, 13, 970466. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.970466
 • Weziak‐Bialowolska, D., & Bialowolski, P.(2022). Can adherence to moral standards and ethical behaviors help maintain a sense of purpose in life? Evidence from a longitudinal study of middle-aged and older adults. PLoS ONE, 17(8),  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273221
 • Weziak‐Bialowolska, D., Bialowolski, P., Lee, M. T.,  Chen, Y., VanderWeele, T. J., & McNeely, E. (2022). Prospective Associations Between Social Connectedness and Mental Health. Evidence From a Longitudinal Survey and Health Insurance Claims Data. International Journal of Public Health. https://doi.org/10.3389/ijph.2022.1604710
 • Bialowolski, P., Cwynar, A., & Weziak-Bialowolska, D. (2022). Credit purpose and the interest rate – Evidence from the European Household Finance and Consumption Survey. International Journal of Finance and Economics. https://doi.org/10.1002/ijfe.2680
 • Weziak-Bialowolska, D., & Bialowolski, P. (2022). Bidirectional associations between meaning in life and the health, emotional ill-being, and daily life functioning outcomes among older adults. Psychology & Health. https://doi.org/10.1080/08870446.2022.2105842
 • Weziak‐Bialowolska, D., Lee, M. T., Bialowolski, P., Chen, Y., VanderWeele, T. J., & McNeely, E. (2022). Prospective associations between strengths of moral character and health. Longitudinal evidence from survey and insurance claims data. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 67, 1604710. https://doi.org/10.1007/s00127-022-02344-5
 • Chen, Y., Weziak-Bialowolska, D., Lee, M. T., Bialowolski, P., McNeely, E., & Vanderweele, T. J. (2022). Longitudinal associations between domains of flourishing. Scientific Reports, 12(1), 2740. https://doi.org/10.1038/s41598-022-06626-5
 • Weziak‐Bialowolska, D. (2022). Commentary on “The protective effects of wellbeing and flourishing on long-term mental health risk.” SSM – Mental Health, 2 100060. https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2021.100060
 • Weziak-Bialowolska, D., & Bialowolski, P. (2022). Associations of recognition at work with subsequent health and quality of life among older working adults. International Archives of Occupational and Environmental Health, 95, 835–847. https://doi.org/10.1007/s00420-021-01804-w
 • Bialowolski, P., Cwynar, A., Xiao, J. J., & Weziak‐Bialowolska, D. (2022). Consumer financial literacy and the efficiency of mortgage‐related decisions: New evidence from the Panel Study of Income Dynamics. International Journal of Consumer Studies, 46(1), 88–101. https://doi.org/10.1111/ijcs.12646
 • Bialowolski, P., Cwynar, A., & Weziak-Bialowolska, D. (2022). Co-holding behaviour: unlocking the puzzle. Applied Economics Letters, 29(4), 333–337. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1866742 
 • Weziak‐Bialowolska, D., Bialowolski, P., & Niemiec, R. M. (2021). Being good, doing good: The role of honesty and integrity for health. Social Science & Medicine, 291, 114494. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114494
 • Schwabe, M., & Weziak-Bialowolska, D. (2021). Migrant networks, information flows and the place of residence: The case of Polish immigrants in the UK. International Migration, 1–16. https://doi.org/10.1111/imig.12924
 • Bialowolski, P., Weziak-Bialowolska, D., Lee, M. T., Chen, Y., VanderWeele, T. J., & McNeely, E. (2021). The role of financial conditions for physical and mental health. Evidence from a longitudinal survey and insurance claims data. Social Science & Medicine, 281, 114041. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114041
 • Bialowolski, P., & Weziak-Bialowolska, D. (2021). Good credit, bad credit: The differential role of credit sources in life satisfaction. Journal of Consumer Affairs, 55(3), 967–994. https://doi.org/10.1111/joca.12388
 • Bialowolski, P., & Weziak-Białowolska, D. (2021). What does it take to be a good lawyer? The underpinnings of success in a rapidly growing legal market. Sustainability, 13(11), 5841. https://doi.org/10.3390/su13115841
 • Weziak‐Bialowolska, D., Bialowolski, P., Lee, M. T., Chen, Y., VanderWeele, T. J., & McNeely, E. (2021). Psychometric Properties of Flourishing Scales from a Comprehensive Well-Being Assessment. Frontiers in Psychology, 12, 652209. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.652209
 • Bialowolski, P., Weziak-Bialowolska, D., & McNeely, E. (2021). The role of financial fragility and financial control for well-being. Social Indicators Research, 155(3), 1137–1157. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02627-5
 • Bialowolski, P., Weziak-Bialowolska, D., & McNeely, E. (2021). A socially responsible financial institution – The bumpy road to improving consumer well-being. Evaluation and Program Planning, 86, 101908. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101908
 • Lee, M. T., Bialowolski, P., Weziak-Bialowolska, D., Mooney, K. D., Lerner, P. J.,  McNeely, E., & Vanderweele, T. J. (2020). Self-Assessed Importance of Domains of Flourishing: Demographics and Correlations with Well-Being. Journal of Positive Psychology, 16(1), 137–144. https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1716050  
 • Weziak‐Bialowolska, D., Bialowolski, P., VanderWeele, T. J., & McNeely, E. (2020). Character strengths involving an orientation to promote good can help your health and well-being. Evidence from two longitudinal studies. American Journal of Health Promotion, 35(3), 388–398. https://doi.org/10.1177/0890117120964083
 • Bialowolski, P., & Weziak-Bialowolska, D. (2021). Longitudinal Evidence for Reciprocal Effects Between Life Satisfaction and Job Satisfaction. Journal of Happiness Studies, 22(3), 1287–1312. https://doi.org/10.1007/s10902-020-00273-1
 • Weziak-Bialowolska, D., Bialowolski, P., Leon, C., Koosed, T., & McNeely, E. (2020). Psychological Climate for Caring and Work Outcomes: A Virtuous Cycle. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7035. https://doi.org/10.3390/ijerph17197035
 • Weziak-Bialowolska, D., Bialowolski, P., Mordukhovich, I., & McNeely, E. (2020). Work, Gender, and Sexual Harassment on the Frontlines of Commercial Travel: A Cross-Sectional Study of Flight Crew Well-Being. International Journal of Aerospace Psychology, 30(3–4), 171–189. https://doi.org/10.1080/24721840.2020.1796488
 • Białowolski, P., Cwynar, A., & Węziak-Białowolska, D. (2020). Financial management, division of financial management power and financial literacy in the family context – evidence from relationship partner dyads. International Journal of Bank Marketing, 38(6), 1373–1398. https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2020-0023
 • Węziak-Białowolska, D., Białowolski, P., & McNeely, E. (2020). The impact of workplace harassment and domestic violence on work outcomes in the developing world. World Development, 126, 104732 1–12. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104732
 • Lewandowska, K., & Weziak-Bialowolska, D. (2020). The impact of theatre on empathy and self-esteem: a meta-analysis. Creativity Research Journal, 32(3), 237–245. https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1821553
 • VanderWeele, T. J., Trudel-Fitzgerald, C., Allin, P., Farrelly, C., Fletcher, G., Frederick, D. E., Hall, J., Helliwell, J. F., Kim, E. S., Lauinger, W. A., Lee, M. T., Lyubomirsky, S., Margolis, S., McNeely, E., Tay, L., Viswanath, V., Węziak-Białowolska, D., & Kubzansky, L. D. (2020). Brief well-being assessments, or nothing all? Preventive Medicine, 135, 106095. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106095
 • Weziak-Bialowolska, D., Bialowolski, P., Sacco, P. L., VanderWeele, T. J., & McNeely, E. (2020). Well-being in life and well-being at work: which comes first? Evidence from a longitudinal study. Frontiers in Public Health, 8, 103.
 • Bialowolski, P., McNeely, E., VanderWeele, T. J., & Weziak-Białowolska, D. (2020). Ill health and distraction at work: Costs and drivers for productivity loss. PLoS ONE, 15(3), e0230562. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230562
 • Białowolski, P., Cwynar, A., Cwynar, W., & Węziak‐Białowolska, D. (2020). Consumer debt attitudes: The role of gender, debt knowledge and skills. International Journal of Consumer Studies, 44(3), 191–205. https://doi.org/10.1111/ijcs.12558
 • VanderWeele, T. J., Trudel-Fitzgerald, C., Allin, P., Farrelly, C., Fletcher, G., Frederick, D. E., Hall, J., Helliwell, J. F., Kim, E. S., Lauinger, W. A., Lee, M. T., Lyubomirsky, S., Margolis, S., McNeely, E., Messer, N., Tay, L., Viswanath, V., Węziak-Białowolska, D., & Kubzansky, L. D. (2020). Current recommendations on the selection of measures for well-being. Preventive Medicine, 133, 106004. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106004
 • Białowolski, P., Węziak-Białowolska, D., & VanderWeele, T. J. (2019). The impact of savings and credit on health and health behaviours: an outcome-wide longitudinal approach. International Journal of Public Health. 64(4), 573-584. https://doi.org/10.1007/s00038-019-01214-3
 • VanderWeele, T. J., Węziak-Białowolska, D., Białowolski, P., & McNeely, E. (2019). Re: A comprehensive approach to problems of performance measurement. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 182(Part 3), 43–44.
 • Węziak-Białowolska, D., Białowolski, P., & McNeely, E. (2019). Worker’s well-being. Evidence from the apparel industry in Mexico. Intelligent Buildings International. 11(3-4), 158-177. https://doi.org/10.1080/17508975.2019.1618785
 • Weziak-Bialowolska, D., McNeely, E., & VanderWeele, T. J. (2019). Human Flourishing in Cross Cultural Settings. Evidence from the US, China, Sri Lanka, Cambodia and Mexico. Frontiers in Psychology, 10(1269), 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01269
 • Weziak-Bialowolska, D., McNeely, E., & Vanderweele, T. J. (2019). Flourish Index and Secure Flourish Index – Validation in Workplace Settings. Cogent Psychology, 6, 1–10. https://doi.org/10.2139/ssrn.3145336
 • Pawlikowski, J., Bialowolski, P., Weziak-Bialowolska, D., & VanderWeele, T. J. (2019). Religious service attendance, health behaviors and well-being—an outcome-wide longitudinal analysis. European Journal of Public Health, 29(6), 1177–1183. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz075
 • Custodio, E., Herrador, Z., Nkunzimana, T., Weziak-Bialowolska, D., Perez-Hoyos, A., & Kayitakire, F. (2019). Children’s dietary diversity and related factors in Rwanda and Burundi : A multilevel analysis using 2010 Demographic and Health Surveys. PLoS ONE, 14(10), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223237
 • Woynarowska-Sołdan, M., Yezhova, O., Sytnyk, O., & Węziak-Białowolska, D. (2018). Positive health behaviours among Polish and Ukrainian medical students in the context of chronic diseases. Epidemiological Review, 72(4), 509–523. https://doi.org/10.32394/pe.72.4.26
 • Węziak-Białowolska, D., Białowolski, P., & Sacco, P. L. (2018). Involvement With the Arts and Participation in Cultural Events — Does Personality Moderate Impact on Well-Being? Evidence from the UK Household Survey. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 13(3), 348–358. https://doi.org/10.1037/aca0000180
 • Węziak-Białowolska, D., Dong, Z., & McNeely, E. (2018). Turning the Mirror on the Architects: A Study of the Open-Plan Office and Work Behaviors at an Architectural Company. Frontiers in Psychology, 9(November), 1–13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02178
 • Stano, P. M., & Węziak-Białowolska, D. (2017). Measuring Cultural and Creative Activities in European Cities: Challenges and Practical Problems with Existing Indices. Creativity Research Journal, 29(3), 292–303. https://doi.org/10.1080/10400419.2017.1360066
 • Białowolski, P., & Węziak-Białowolska, D. (2016). What Does a Swiss Franc Mortgage Cost? The Tale of Polish Trust for Foreign Currency Denominated Mortgages: Implications for Well-Being and Health. Social Indicators Research. 133(1), 285-301. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1363-9
 • Węziak-Białowolska, D. (2016). Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative European perspective. Cities, 58, 87–96. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.016
 • Węziak-Białowolska, D. (2016). Spatial Variation in EU Poverty with Respect to Health, Education and Living Standards. Social Indicators Research, 125(2), 451–479. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0848-7
 • Annoni, P., & Węziak-Białowolska, D. (2016). A Measure to Target Antipoverty Policies in the European Union Regions. Applied Research in Quality of Life, 11(1), 181–207. https://doi.org/10.1007/s11482-014-9361-z
 • Węziak-Białowolska, D., & Białowolski, P. (2016). Cultural events – does attendance improve health? Evidence from a Polish longitudinal study. BMC Public Health, 16(730). https://doi.org/10.1186/s12889-016-3433-y
 • Matysiak, A., & Węziak-Białowolska, D. (2016). Country-Specific Conditions for Work and Family Reconciliation: An Attempt at Quantification. European Journal of Population, 32(4), 475–510. https://doi.org/10.1007/s10680-015-9366-9
 • Węziak-Białowolska, D. (2016). Attendance of cultural events and involvement with the arts – impact evaluation on health and well-being from a Swiss household panel survey. Public Health, 139, 161–169. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2016.06.028
 • Węziak-Białowolska, D. (2015). Poverty in the regions of the European Union – measurement with a composite indicator. Contemporary Economics, 9(2), 113–154. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.163
 • Węziak-Białowolska, D. (2015). Differences in gender norms between countries – are they valid? The issue of measurement invariance. European Journal of Population, 31(1), 51–76. https://doi.org/10.1007/s10680-014-9329-6
 • Białowolski, P., & Węziak-Białowolska, D. (2014). The Index of Household Financial Condition, Combining Subjective and Objective Indicators: An Appraisal of Italian Households. Social Indicators Research, 118(1), 265–385. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0401-0
 • Węziak-Białowolska, D., & Isac, M. M. (2014). School autonomy – a cross-national perspective. Can we compare the opinion of school principals? Edukacja, 4(129), 5–20. http://www.edukacja.ibe.edu.pl/en/archive/55-2014/nr-4-129-2014/427-2014-4-weziak-isac
 • Węziak-Białowolska, D. (2014). Health conditions in regions of Eastern and Western Europe. International Journal of Public Health, 59(3), 529–539. https://doi.org/10.1007/s00038-014-0548-8
 • Bialowolski, P., & Węziak-Białowolska, D. (2014). External Factors Affecting Investment Decisions of Companies. Economics. The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 8(2014–11), 1–22. http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-11
 • Annoni, P., Węziak-Białowolska, D., & Farhan, H. (2013). Measuring the impact of the Web: Rasch modelling for survey evaluation. Journal of Applied Statistics, 40(8), 1831–1851. https://doi.org/10.1080/02664763.2013.796351
 • Grabowska, I., Węziak-Białowolska, D., Kotowska, I. E., & Panek, T. (2013). Household living conditions. Education and human capital. Contemporary Economics, 7(Special Issue), 87–105. http://www.ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1
 • Woynarowska-Soldan, M., & Węziak-Białowolska, D. (2012). Factors enhancing teachers’ occupational wellbeing scale: psychometric analysis. Medycyna Pracy, 63(1), 73–83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22774465
 • Woynarowska-Soldan, M., & Węziak-Białowolska, D. (2012). Profiles of factors enhancing teachers’ occupational wellbeing and their use in health promoting schools. Medycyna Pracy, 63(2), 211–216. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22779327
 • Woynarowska-Soldan, M., & Węziak-Białowolska, D. (2012). Selected factors enhancing teachers’ occupational wellbeing in the health promoting schools. Kwartalnik Pedagogiczny, 2(224), 145–161.
 • Annoni P., & Węziak-Białowolska D. (2012) The Web Index: Gender Bias Findings from the Rating Scale model, Rasch Measurement Transactions, 26(3), 1389-1390. https://www.rasch.org/rmt/rmt263g.htm
 • Białowolski P., & Węziak-Białowolska D. (2012). Priorytety płatności polskich gospodarstw domowych – zastosowanie podejścia eksploracyjnego w konfirmacyjnej analizie czynnikowej (Payment priorities in Polish households – exploratory structural equation modeling), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 28, 179-196. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171233009
 • Białowolska D. & Białowolski P. (2012).  Kapitał społeczny a poziom rozwoju gospodarczego w świetle modelu jastrząb-gołąb (Social capital and economic development – conclusions from the hawk-dove model), Roczniki Ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, nr 2 (LXXIII ), 139-164.
 • Woynarowska-Soldan, M., & Węziak-Białowolska D. (2012). Self-assessment of health and taking care of health among teachers. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), 739–745.
 • Woynarowska-Soldan, M., & Węziak-Białowolska D. (2012). Psychometric analysis of Positive Health Behaviours Scale for adults. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), 369–376.
 • Rószkiewicz M., & Węziak-Białowolska D. (2011) Empirical verification of the model of the knowledge orientation of a company, Econometrics, 31/2011, 192-201.
 • Grabowska I., & Węziak-Białowolska D. (2011) Discrimination at the workplace – findings from the European Working Condition Survey. Types of discrimination practices and their characteristics. Econometrics, 31/2011, 202-216.
 • Białowolski, P., Czapinski, J., Grabowska, I., Kotowska, I. E., Panek, T., Strzelecki, P., & Węziak-Białowolska, D. (2011). Social Diagnosis 2011. Objective and subjective quality of life in Poland. Contemporary Economics, 5(3), 50–112.
 • Węziak-Białowolska, D. (2011). Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i w województwie podkarpackim – analiza porównawcza (Human capital of different socio-economic groups in Poland and in the Podkarpackie voivodship). Studia Regionalne i Lokalne, 2(44), 41–57.
 • Białowolski P., & Węziak-Białowolska D. (2011). Zastosowanie analizy klas ukrytych do identyfikacji wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego (Identification of exclusion of the household from the credit market with latent class analysis). Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 23(2011), 159 – 174.
 • Węziak-Białowolska, D. (2010). Kapitał społeczny w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej – pomiar i wybrane wyniki empiryczne (Social capital in Poland – results from Social Diagnosis household panel survey). Studia Demograficzne, 1-2(157-158), 79–102
 • Węziak-Białowolska D. (2010). Analiza skal punktowania zadań – matura z matematyki 2007 (Analysis of the response scale – the matura exam 2007), Edukacja, Studia, Badania, Innowacje, 1(109), 103-111.
 • Węziak-Białowolska D. & Szaleniec H. (2009). Czy e-ocenianie może zapewnić większą rzetelność punktowania (Is e-marking able to provide reliable exam assessment), Edukacja Studia Badania Innowacje, 1(105), 48-59.
 • Rószkiewicz M., & Węziak-Białowolska D. (2008). Pomiar i modelowanie kapitału intelektualnego regionu (Measurement and modeling of intellectual capital of a region), Gospodarka Narodowa, 10(2008), 45-67.
 • Woynarowska-Soldan, M., Hildt-Ciupinska K. & Węziak, D. (2008). Positive health behaviours scale for adolescents: initial psychometric analysis. Medycyna wieku rozwojowego. 12(2), 577-585. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301506
 • Rószkiewicz, M., Węziak, D., & Wodecki, A. (2007). Kapital Intelektualny Lubelszczyzny – propozycja operacjonalizacji i pomiaru (Intellectual Capital of Lubelszczyzna region – operationalisation and measurement). Studia Regionalne i Lokalne, 2(28), 59-88;
 • Węziak, D. (2007). Wielopoziomowe modelowanie regresyjne w analizie danych (Multilevel regression modeling). Wiadomosci Statystyczne, 9, 1–12.
 • Węziak, D. (2007). Indeks stanu posiadania dóbr trwałego użytku przez gospodarstwa domowe w świetle badań kapitału intelektualnego Lubelszczyzny – porównanie skalogramu Guttmana i skalowania Rascha (Durable goods possession index in the Lubelszczyzna region – Guttman scaling versus Rasch model). Wiadomości Statystyczne, 1, 1–10.
 • Węziak, D. (2006). Ocena jakości skali ze szczególnym uwzględnieniem jej rzetelności i trafności za pomoca skalowania Rascha (Scale reliability and validity in Rasch modeling). ASK Społeczeństwo, Badania, Metody, 15, 107–131.
 • Węziak, D. (2006). Zastosowanie skalowania Rascha do oceny trafności skali pomiarowej (Application of Rasch model to an assessment of scale validity). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu., 1142, 34–48.
 • Węziak, D. (2006). Zastosowanie porządkowego skalowania Rascha do optymalizacji długości skali odpowiedzi (Rating scale model – optimization of the length of answer scale). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 71, 137–146.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron