Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Weronika Felcis

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła program studiów magisterskich na Warwick University w Anglii. W roku 2009 odbyła staż w Krajowej Jednostce Ewaluacji, co zaowocowało późniejszą współpracą w wielu projektach badawczych i publikacyjnych. W ramach programu ERASMUS przebywała w Wielkiej Brytanii, a w ramach praktyk realizowanych w tym samym programie ewaluowała zarządzanie strategiczne krajem na Łotwie razem z Bałtyckim Instytutem Nauk Społecznych. Jest stypendystą programu „Society-Environment-Technology", a od roku 2013 także Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w programie „PhDo" realizowanym w fundacji STOCZNIA. Ukończyła dwie szkoły metodologiczne dotyczące zastosowania metod kontrfaktycznych w analizie polityk publicznych w Turynie (2013) i Trydencie (2014).

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skupia na metodologii badawczej nauk społecznych, innowacyjności sektora publicznego oraz zagadnieniach socjologii zaangażowanej. Łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co zaowocowało udziałem w licznych projektach badawczych – zarówno naukowych jak i dotyczących sfery publicznej. Jej doktorat dotyczy wpływu rozwoju instytucjonalnego na innowacyjność jednostek terytorialnych w Polsce.

Wybrane projekty

  • 2013 - "Ewaluacja Systemu Ewaluacji Oświaty" Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • 2012 - "Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce" – III edycja badań
  • 2010 - „Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności. Analiza w kontekście realizacji zasady good-governance.", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, III Konkurs Grantowy „Fundusze europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności"

Wybrane publikacje

  • Weronika Felcis, Zuzanna Drożdzak, Patrycja Antosz, Użyteczność jako kryterium ewaluacji polityk publicznych, Zarządzanie Publiczne, vol. 1(17) 2012, pp. 23–35.
  • Weronika Felcis, Zuzanna Drożdżak, Patrycja Antosz, Kultura ewaluacyjna w Polsce, Zarządzanie Publiczne, vol. 2 (18) 2012, pp. 9–19.
  • Weronika Felcis, Zuzanna Drożdżak, Patrycja Antosz, Jarosław Gorniak, Barbara Worek Utility based evaluation – the analysis of good governance principle in chosen OP, MRR Warsaw, 2010.
  • Weronika Felcis, Rozdziały: na temat Grecji, Danii i Cypru w: Evaluation of Cohesion Policy. Overview of practices, MRR Warszawa, 2013.
  • Weronika Felcis, Ewaluacja w cyklu wdrażania interwencji publicznej in: Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej (wydanie II poprawione), MRR Warsaw, 2013.