Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Opracowania i raporty zespołu CEAPP UJ

2022

 1. Raport II - Progamy kształtujące kluczowe kompetencje studentów (2022) Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów (2022)

2021

 1. Raport I - Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów (2021)

2019

 1. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego (2019)

2015

 1. Ocena Wpływu oparta na dowodach model dla Polski (2015)
 2. Evidence-Based Impact Assessment a Model for Poland (2015)
 3. Przyspieszyć niezbędne. Doświadczenia z projektu SPIN (2015)

2014

 1. Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BK z 2013 r. (2014)
 2. Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników – teoria i zastosowanie (2014)
 3. Sieci współpracy biznesu, nauki i samorządu w obszarach inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia, medycyna translacyjna (2014)
 4. Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków. Na podstawie badań instytucji i firm szkoleniowych, pracodawców i ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji BKL (2014)
 5. Older volunteers in Poland: the heritage of the socialist regime (2014)

2013

 1. Model SPIN (2013)
 2. Przewodnik ewaluacyjny dla jednostek wdrażających Model SPIN (2013)
 3. Bilans kompetencji branży life science w Krakowie (2013)
 4. Bilans kompetencji wybranych sektorów branży kreatywnej w Krakowie (2013)
 5. Bilans kompetencji branży energetycznej w Krakowie (2013)
 6. Bilans kompetencji branży budownictwa pasywnego i energooszczędnego w Krakowie (2013)
 7. The role of employers opinions about skills and productivity of older workers: example of Poland (2013)
 8. Did transition to market economy and the EU membership have an impact on active ageing policy in Poland? (2013)
 9. Researching the Impact of ERASMUS on European Identification - Proposal for a Conceptual Framework (2013)
 10. Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy (2013)

2012

 1. Raport z badania ilościowego "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia" (2012)
 2. Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych (2012)
 3. Kształcenie przez całe życie, Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry,  w przedsiębiorstwach i instytucje szkoleniowe na podstawie badań realizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (2012)
 4. Investment Grants for Enterprises - Programme Theory Evaluation (2012)
 5. Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie (2012)
 6. Evaluating the Social Mechanism of Investment Subsidies Using an Abductive Approach (2012)
 7. Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – The Małopolska Region Case Study (2012)
 8. Organisation-level policy toward older workers in Poland (2012)
 9. Volunteering in older age: an organizational perspective (2012)

2011

 1. Prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? (2011)
 2. Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski, w: Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, pod red. M. Niezgody
 3. Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności (UBE) (2011)

2010

 1. Próba określenia strategicznych zadań państwa (2010)

2009

 1. Trust Towards Managers, Perceived Managerial Responsibility and Individual Effectiveness: Exploring Organizational Outcomes of Trust Beliefs (2009)

2008

 1. Pełna partycypacja w zarządzaniu (2008)
 2. Działanie prorozwojowe? Studium działania 2.3 SPO - WKP z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu i analizy efektu netto (2008)