Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Realizowane projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPUS NCN - Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje

Tytuł projektu: Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów

Kierownikiem projektu „Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów“ (OPUS NCN) nr 2019/35/B/HS5/04238 jest dr Seweryn Krupnik z Instytutu Socjologii UJ. 

Celem badania jest zrozumienie, w jaki sposób subsydia (dotacje), najbardziej dominujące narzędzie wspierania innowacji w Polsce, prowadzi do różnych efektów na poziomie firmy. Wyniki uzyskane w projekcie pomogą zrozumieć proces przyczynowy zachodzący pomiędzy dotacjami a wyższą innowacyjnością firmy oraz konfiguracje warunków prowadzących do pozytywnego lub negatywnego wyniku dotacji. Warto zauważyć, że pionierska wartość tego projektu wynika właśnie z analizy konfiguracji czynników w przeciwieństwie do dotychczasowych podejść.

Badanie będzie się składać z pięciu etapów:
1. Konceptualizacja i operacjonalizacja przyczynowego mechanizmu interwencji i alternatywne wyjaśnienia wyniku;
2. Identyfikacja konfiguracji odległych warunków wpływających na wynik dla określonej interwencji
3. Wstępna wersja mechanizmu przyczynowego oparta na dogłębnej analizie pierwszej interwencji
4. Weryfikacja mechanizmu przyczynowego przy drugiej interwencji
5. Ostateczna wersja przyczynowego mechanizmu dotacji na innowacje na poziomie firmy w Polsce.  

Eksperci: dr Maciej Koniewski, mgr Anna Szczucka, mgr Monika Woźniak (doktorantka)

Termin realizacji: 09.07.2020 - 08.07.2022 (24 m-ce) 
Zamawiający: Narodowe Centrum Nauki (NCN) 

Ilustracja projekt w formie graficznej