Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)

Logo projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Jarosław Górniak.

Okres realizacji: 17.04.2016 - 31.12.2023
Wartość projektu: 14 578 561,58 zł


I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.).

Obecnie realizowana jest II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2023), która składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż). Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2022 (metodologia).

Obecnie realizowany etap badania zakończy się w 2023 r. (okres realizacji 17/04/2016 - 31/12/2023). W jego ramach przeprowadzone zostaną łącznie 3 fale badań przekrojowych (badania sondażowe na dużych próbach) oraz 3 dodatkowe fale badań panelowych, które dadzą ogólny wgląd w sytuację na rynku pracy (patrz rysunek poniżej) i tzw. badania branżowe (łączone badania jakościowe i ilościowe), które dostarczą pogłębionych informacji dla 3 wybranych branż/sektorów: finanse, turystyka i IT.

II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022) składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż).Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2022 (metodologia).

Informacje o projekcie na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego

:Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Prezentacja danych zgromadzonych w ramach projektu BKL „Kompetencje pracowników, stan obecny i wyzwania rynkowe” - konferencja 17 września 2019 r.

Podczas konferencji 17 września 2019 r. w Warszawie prezentowano dane dotyczące zmian na rynku pracy oraz wymagań przedsiębiorców. 

Czy wiesz, że na jednego przedstawiciela pokolenia X (urodzeni między 1965 a 1979 r.) przypada ponad trzech millenialsów, dla których umowy cywilno-prawne są głównym źródłem utrzymania oraz, że pracujący w ten sposób millenialsi poświęcają na tę działalność więcej czasu niż osoby z pokolenia X?

Poruszono temat zmian na rynku pracy związanych z rosnącym udziałem pracowników młodszych „millenialsów”  i starszych „50+” oraz wymagań, jakie stawiają pracownikom przedsiębiorcy pod kątem pożądanych kompetencji  i samooceny pracowników względem tych wymagań.

Zaprezentowano najnowsze wyniki projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) - jednego z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Materiały z konferencji na stronie PARP: www.parp.gov.pl/konferencjabkl

Ogólny plan badań (BKL II edycja)

Ilustracja plan badań w formie graficznej