Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO

Logo projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

 

 

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Jarosław Górniak.
Okres realizacji: 17.04.2016 - 31.12.2023 r. 
Wartość projektu: 14 578 561,58 zł

I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.).

Obecnie realizowana jest II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2023), która składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo-rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż). Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2023 (metodologia).

Obecnie realizowany etap badania zakończy się w 2023 r. (okres realizacji 17/04/2016 - 31/12/2023). Przeprowadzone zostaną łącznie 3 fale badań przekrojowych (badania sondażowe na dużych próbach) oraz 3 dodatkowe fale badań panelowych, które dadzą ogólny wgląd w sytuację na rynku pracy (patrz rysunek poniżej) i tzw. badania branżowe (łączone badania jakościowe i ilościowe), które dostarczą pogłębionych informacji dla 3 wybranych branż/sektorów: finanse, turystyka i IT.

II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022) składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo-rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż). Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2022 (metodologia).

Informacje o projekcie na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego

Harmonogram i relacje z wydarzeń w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego na stronie PARP. 

Aktualności w ramach projektu BKL na stronie PARP

OGÓLNY PLAN BADAŃ - BKL II edycja

Ilustracja plan badań w formie graficznej

 

WYDARZENIA I WYNIKI PROJEKTU BKL

Harmonogram wydarzeń branżowych i materiały ze zrealizowanych spotkań

Podsumowanie wyników badań 2021 r.:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zorganizowały Konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego pt.: Kruchość i antykruchość polskich przedsiębiorstw – perspektywa BKL.

Wiodącym tematem konferencji były zmiany na rynku pracy z perspektywy przyjmowanych strategii działania przez przedsiębiorców, rozwoju kompetencji i dostępu do nich, a także wpływu tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników. Wraz z nimi odpowiedzieliśmy na kilka kluczowych pytań, m.in.:

  • Czy przedsiębiorstwa mogą stworzyć strategię odporności na kryzys?
  • Radykalnie nowe czy radykalnie stare formy uczenia się. Jak skutecznie podnosić kompetencje?
  • Jak będziemy pracować - czy stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami czy może przed wyzwaniami, które znaliśmy dotychczas tylko w innej skali?

Konferencja była skierowana do szerokiego grona odbiorców: środowiska biznesowego, administracji rządowej
i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, mediów.
 

„Kompetencje pracowników, stan obecny i wyzwania rynkowe” - relacja z konferencji 17.09.2019 r.

Podczas konferencji 17 września 2019 r. w Warszawie prezentowano dane dotyczące zmian na rynku pracy oraz wymagań przedsiębiorców. 

Czy wiesz, że na jednego przedstawiciela pokolenia X (urodzeni między 1965 a 1979 r.) przypada ponad trzech millenialsów, dla których umowy cywilno-prawne są głównym źródłem utrzymania oraz, że pracujący w ten sposób millenialsi poświęcają na tę działalność więcej czasu niż osoby z pokolenia X?

Poruszono temat zmian na rynku pracy związanych z rosnącym udziałem pracowników młodszych „millenialsów” 
i starszych „50+” oraz wymagań, jakie stawiają pracownikom przedsiębiorcy pod kątem pożądanych kompetencji
i samooceny pracowników względem tych wymagań.

Zaprezentowano najnowsze wyniki projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) - jednego z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Materiały z konferencji na stronie PARP: www.parp.gov.pl/konferencjabkl

WYNIKI BADANIA BKL

Logo UE