Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Kompetencje NCBiR

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów

Tytuł badania: "Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów"

Badanie realizowane jest przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierowane przez dr Magdalenę Jelonek.
 
Termin realizacji badania: 12.05.2021 – 05.02.2022 r. 
Wartość projektu: 721 764,00 zł brutto
Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Zakres:  Badanie ma charakter dwumodułowy. W ramach Modułu I ocenione zostanie wsparcie oferowane w ramach wzmacniania kompetencji doktorantów. Głównym celem Modułu II jest określenie zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni oraz określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy a ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Uczestnikami badania byli: eksperci MNiSW, eksperci rynku pracy, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele uczelni zaangażowanych w realizację projektów (kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich), pracownicy uczelni odpowiedzialnych za pomiar kompetencji i zapotrzebowanie na kompetencje wśród studentów, przedstawiciele doktorantów. 

Badanie realizowane za pomocą wywiadów indywidualnych, rozmów grupowych oraz paneli eksperckich. Wszystkie spotkania będą odbywać się w formie online. Rozmówcom będzie zagwarantowana pełna anonimowość. Badania jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, panele ekspertów) będą moderowane przez ekspertów CEAPP. 
 
Zebrana wiedza zostanie wykorzystana do oceny prowadzonych działań i programowania kolejnych projektów służących podnoszeniu kompetencji studentów i doktorantów – badanie będzie mieć realny wpływ na to jakie wsparcie skierowane do uczelni, do studentów i doktorantów będzie oferowane w przyszłości.

 

CEAPP UJ zachęca do zapoznania się z raportami z projektu: "Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów" zrealizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

RAPORTY Z REALIZACJI PROJEKTU: 

RAPORT I - Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich (2021)

RAPORT II - Progamy kształtujące kluczowe kompetencje studentów (2022)

Link do artykułu na stronie NCBiR 
Artykuł NCBiR w wersji pdf