Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Team

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Magdalena Jelonek. prof. UEK

Adiunkt w katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ciągu ostatnich 4 lat brała udział w 8 projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych (w tym środków na naukę), jako członek zespołu badawczego lub kierownik projektu. Jest koordynatorem merytorycznym dwóch modułów badawczych (badanie studentów i kierunków kształcenia) w jednym z największych w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce.

Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych (w tym głównie edukacyjnych), kapitałem intelektualnym oraz metodologią badań społecznych (np. metodologia badań sondażowych, wskaźniki osiągnięć, badania przyczynowe oraz zastosowanie schematów quasi eksperymentalnych w praktyce badawczej).

Projects

 • 2010 - (2015) "Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 2012 - (2014) „Instrument Szybkiego Reagowania", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 2011 - 2013 „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", partnerzy: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Związek Lustracyjny spółdzielni Pracy
 • 2011 - „Public Polices And Social Enterprises – PASE", partnerzy: Region Marche, Andalusian Government, General Management of Social Economy and Entrepreneurship, City of Forest, Consiliul Judetean Arges, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Adult Education Centre of the City of Hannover, South Madrid Consortium, Regional Council Provence Alpes Côte d'Azur, Municipality of Rome, Councillorship for the Peripheral Areas (INTERREG IV C)
 • 2011 - „Ocena i pomiar społecznych efektów pracy szkół wyższych – uniwersytet jako kluczowy aktor regionalny" (grant badawczy dla młodych naukowców UEK)
 • 2013 - „Wybory edukacyjne młodych Polaków a ich sytuacja na rynku pracy" (grant badawczy dla młodych naukowców UEK)
 • 2009 - „Społeczna produktywność szkół wyższych. Nowa koncepcja produktywności nauczania", MNiSW
 • 2009 - „Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności regionu oraz wzmocnienie sektora badawczo-naukowego w województwie", Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • 2008 - „Ekspertyza na temat obecnego systemu finansów publicznych w zakresie możliwości prowadzenia audytu efektywnościowego oraz określenie propozycji mogących stać się podstawą zaprojektowania i wdrożenia systemu audytu efektywnościowego w polskiej administracji", Ministerstwo Finansów RP
 • 2007 - 2008 – „Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji - rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń", Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • 2004 - 2005 - „Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich", Ministerstwo Gospodarki i Pracy RP (projekt realizowany w ramach twinnigu polsko- fińskiego)

Publications

 • Jelonek M., Wyciślak S., Promocja zasobów cyfrowego repozytorium wiedzy (w:) Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-88700-70-5, współautorstwo
 • Jelonek M., Szklarczyk D., Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy (w:) Młodość czy doświadczenie. Kapitał Ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7633-170-6, współautorstwo
 • Jelonek M., Głowacki J., Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej, (red.) Magdalena Jelonek, Jakub Głowacki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-768-127-9, współautorstwo
 • Jelonek M., Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna (w:) Wokół ekonomii społecznej, (red.) Frączek M., Mazur S., Hausner J., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2012, ISBN: 978-83-89410-22-1
 • Jelonek M., Szczucka A., Worek B., Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania (w:) Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2011, ISBN: 9788376330822, współautorstwo
 • Jelonek M., Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego, Zarządzanie Publiczne, (red.) J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, Scholar, Kraków, 1(19)201, ISSN: 1898-3529, 2012
 • Jelonek M., Karwińska A., Ocena i pomiar społecznych efektów pracy szkół wyższych – refleksje metodologiczne, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ, (red.) Aleksander Noworól, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 3 (19), ISSN: 1896-0200, 2012
 • Jelonek M., Wskaźniki osiągnięć w ocenie skuteczności i efektywności kształcenia w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 894, ISSN: 1898-6447, 2012
 • Jelonek M., Gnela M., (w:) The Resource-integrating state: Development Potential vs.the Quality of Public Regulations, (red.) Mazur S., The Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-89410-07-8, współautorstwo
 • Jelonek M., Społeczna produktywność szkół wyższych, czyli czego oczekuje się obecnie od uniwersytetów?, ROCZNIK LUBUSKI, (red.) Mirosław Chałubiński, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, Tom 37, ISSN: 0485-3083, 2011

Web Content Display Web Content Display