Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation • Innovations • Labour market

mgr Łukasz Maźnica

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie student studiów doktoranckich na tym samym Wydziale, gdzie pod opieką prof. dra hab. Jerzego Hausnera rozwija swoje zainteresowania naukowe związane z ekonomią kultury i zarządzaniem publicznym. Jest stypendystą Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę im. prof. Jerzego Indraszkiewicza. Współodpowiadał za opracowanie programów operacyjnych do Strategii Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku. Koordynował oraz uczestniczył w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych – m.in.: “Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego” w sektorze finansowym oraz turystycznym (badania realizowane przez CEiAPP), „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna", „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce” (obra zrealizowane przez Małopolski Instytut Kultury przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego), “Państwo współczesne – style działania” (zrealizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Środowisko twórców grafiki i wzorów przemysłowych w Małopolsce - dynamika zmian i potencjał oddziaływania społecznego (realizowany przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych przy współpracy z MKiDN). Od 2013 roku jest zawodowo związany z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych, gdzie odpowiada za rozwijanie działalności badawczej organizacji oraz współtworzy i uczestniczy w programach szkoleniowych i rozwojowych adresowanych do młodych liderów. Od 2016 współpracuje także z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, gdzie pełni role doradcy wspierającego małopolskiego organizacje pozarządowe w programowaniu ich działań rozwojowych i biznesowych. Współpracuje także z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu design thinking.

Zainteresowania naukowe skupia na ekonomii kultury (w tym szczególnie związkom zachodzącym pomiędzy kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym) oraz zarządzaniu publicznym i zarządzaniu innowacyjnością (w tym szczególnie metodykami wspierającymi procesy innowacyjne w organizacjach).

Wybrane projekty

 • Maźnica Ł. (red.), Dziedzictwo w cyfrze. Zbiór studiów przypadku wdrażania nowych technologii w instytucjach kultury, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków 2017.
 • Dulian L., Knaś P., Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Stępniak W., Nowa sprawozdawczość instytucji kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2015,
 • Komusińska J., Kowalik W., Maźnica Ł., Sobolak D., Strycharz J., Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków 2015,
 • Komusińska J., Maźnica Ł., Simonides P., Sobolak D., Strycharz J., Społeczny wpływ dizajnu. Potencjał projektantów grafiki i twórców wzornictwa w Małopolsce, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków 2015,
 • Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Strycharz J., Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2013,
 • Maźnica Ł., Kultura – kreatywność – innowacyjność, [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Wybrane publikacje

 • Maźnica Ł. (red.), Dziedzictwo w cyfrze. Zbiór studiów przypadku wdrażania nowych technologii w instytucjach kultury, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków 2017.
 • Dulian L., Knaś P., Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Stępniak W., Nowa sprawozdawczość instytucji kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2015,
 • Komusińska J., Kowalik W., Maźnica Ł., Sobolak D., Strycharz J., Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków 2015,
 • Komusińska J., Maźnica Ł., Simonides P., Sobolak D., Strycharz J., Społeczny wpływ dizajnu. Potencjał projektantów grafiki i twórców wzornictwa w Małopolsce, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków 2015,
 • Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Strycharz J., Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2013,
 • Maźnica Ł., Kultura – kreatywność – innowacyjność, [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.