Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation • Innovations • Labour market

Krzysztof Kasparek

Absolwent socjologii UJ w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz psychologii (Instytut Psychologii UJ w ścieżce specjalizacyjnej Psychologia Sądowa). Od 2012 r. doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych IS UJ. Ukończył program studiów w zakresie pomiaru edukacyjnego na Wydziale Filozoficznym UJ oraz szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na University of Michigan. Od 2010 uczestniczy w inicjatwie Nauka Ludzka Rzecz. Od 2011 członek stowarzyszenia Collegium Invisibile.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół metodologii badań sprawców przestępstw seksualnych (diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych, pomiar ryzyka recydywy, efektywność polityk publicznych) oraz pomiaru edukacyjnego.

Publications