Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Mgr Katarzyna Lisek

Badaczka, ewaluatorka, ekspertka do spraw oceny efektów projektów innowacyjnych oraz badań w obszarze rynku pracy.

Specjalizuje się w ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Pracowała w zespołach oceniających efekty pomocy publicznej skierowanej do przedsiębiorstw w ramach POIR przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyniki obydwu tych badań zostały przekazane do Komisji Europejskiej. Ewaluowała realizację oraz efekty programu inno_LAB wykorzystującego technikę Design Thinking do zaprojektowania bardziej skutecznych polityk wspierających innowacyjność. Brała udział w pracach zespołu opiniującego skuteczność kryteriów wyboru projektów w konkursach POIR. Obecnie ekspertka ds. ewaluacji formatywnej w Innowatorze Włączenia Społecznego- programie, w którym testowane są innowacje społeczne mające na celu walkę z wykluczeniem społecznym. Rolą zespołu jest wybór innowacji o najwyższym potencjale, zapewnienie wsparcia w trakcie ich realizacji, ocena procesu wdrożenia i osiągniętych efektów oraz rekomendowanie najskuteczniejszych innowacji do dalszego upowszechniania

Jest ekspertką ds. badań społecznych w obszarze rynku pracy. Pracuje przy projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego, będącym monitoringiem zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy unikatowym w skali polskiej i europejskiej. Zajmuje się zarówno badaniami przekrojowymi, dotyczącymi ogółu populacji polskich pracowników i pracodawców, jak i badaniami sektorowymi w branży IT.

Ma doświadczenie w planowaniu procesu badawczego oraz kierowaniu zespołem. Jest kierowniczką prac zleconych po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jej zadań należy planowanie budżetu projektów, kierowanie pracami zespołu oraz kontakt z klientem.

Swoje doświadczenie zdobywała również za granicą. Odbyła półroczny staż w Public Governance Directorate w OECD, gdzie zajmowała się projektami związanymi z popularyzacją podejścia opartego na dowodach w tworzeniu polityk publicznych. Zrealizowała kursy z zakresu polityki międzynarodowej oraz studiów nad rozwojem w dwóch niderlandzkich uczelniach: Universiteit Maastricht oraz Vrije Universiteit Amsterdam.

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Socjologii UJ na specjalizacji badania rynku i analiza polityk publicznych.