Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation • Innovations • Labour market

mgr Jan Strycharz

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej, oraz kierunku Public Policy w Hertie School of Governance w Berlinie. Również absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizuje doktorat z zakresu ekonomii instytucjonalnej pod opieką merytoryczną prof. Jerzego Hausnera. Koordynował wiele projektów badawczych i wdrożeniowych – ostatnio projekt pt. „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna" zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. W latach 2008-2012 pracował na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Laureat wielu stypendiów naukowych – w ramach jednego z nich zrealizował projekt badawczy dot. systemowych innowacji w szkolnictwie amerykańskim na Uniwersytecie Georgetown w USA. Wieloletni współpracownik międzynarodowej organizacji edukacyjnej The Phoenix Institute, dla której realizował programy rozwoju wiedzy i kompetencji na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Wcześniej analityk w lokalnym think-tanku Centrum Analiz Regionalnych", gdzie odpowiadał za analizy lokalnych polityk rozwoju. Rozwijał i realizował wiele programów szkoleniowych zarówno, jako pomysłodawca, koordynator, jak i trener. W tej ostatniej roli zrealizował ponad 1000 godzin szkoleniowych z zakresu podejmowania decyzji, projektowania strategii, projektowania modeli biznesowych, rozwoju kreatywności, oraz komercjalizacji badań. Pozostaje aktywny, jako niezależny szkoleniowiec. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, która stawia sobie za cel podnoszenie poziomów kapitału intelektualnego, kreatywnego i społecznego na poziomie lokalnym. Jest również współautorem programu i kierownikiem studiów podyplomowych dla menedżerów kultury „Akademia Liderów Kultury" realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocław.

Zainteresowania naukowe

Badawczo interesują go relacje między państwem, rynkami, a konkretnymi organizacjami. Skupia się na rozumieniu roli instytucji w kształtowaniu szerokiego środowiska działania organizacji wszystkich sektorów. Przy tym, szczególnie interesuje go sektor kultury i organizacje kulturalne, jako te o wyjątkowym potencjale wpływu na rozwój społeczny. Poważnie traktuje koncepcję gospodarki kreatywnej.

Wybrane projekty

 • 2014-2015 - Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce – Małopolski Instytut Kultury
 • 2013 - Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich – Małopolski Instytut Kultury
 • 2013-2014 - Popyt na zdigitalizowane dobra kultury – Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • 2013-2014 - Media Lab Innowacji Społecznych – Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
 • 2012-2014 - Młody Ekspert: kompetencje dla liderów – Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych i Fundacja Konrada Adenauera
 • 2012-2013 - Modele zarządzania i modele edukacyjne nowoczesnych organizacji kulturalnych – Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • 2012-2013 -  BRing. Nauki społeczne dla gospodarki – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • 2011 - B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Wybrane publikacje

 • Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Strycharz J., Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2013
 • Strycharz J., Organizacje kulturalne a rozwój, w: Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury 2013
 • Bukowski A., Strycharz J., Innowacja i komercjalizacja a nauki społeczne, w: Rudnicki S. (red.) Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy, Wyższa Szkoła Europejska 2013
 • Strycharz J., Centrum Cyfrowe Projekt:Polska – Od fascynacji do organizacji, w: Rudnicki S. (red.) Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy, Wyższa Szkoła Europejska 2013
 • Strycharz J., Centrum Cyfrowe Projekt:Polska – Rozwój organizacji, w. Rudnicki S. (red.) Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy, Wyższa Szkoła Europejska 2013
 • Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J., Społeczny wymiar innowacji, w: „Zarządzanie Publiczne", nr 2(20)/2012
 • Rudnicki S., Strycharz J., Metafory działalności B+R, w: Rudnicki S. (red.), „Nowe perspektywy – Nauki społeczne dla gospodarki", Wyższa Szkoła Europejska 2011
 • Strycharz J., Kształtowanie rzeczywistości – szkockie badania nad kulturą, w: Rudnicki S. (red.), „Nowe perspektywy – Nauki społeczne dla gospodarki", Wyższa Szkoła Europejska 2011
 • Strycharz J., Kultura organizacyjna dużych przedsiębiorstw finansowych a cele społeczne państwa, w: „Kompetentnie ku przyszłości – wybrane artykuły z wizyt studyjnych", Wyższa Szkoła Europejska 2011