Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation • Innovations • Labour market

Web Content Display Web Content Display

Dr Maciej Woźniak

Dr Maciej Woźniak will participate in a scientific internship at the Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies (from 01.02.2022 till 30.04.2022). He will participate in preparation of application documents, act as an expert, participate in projects' implementation and evaluation of selected programs and he will participate in seminars and scientific meetings. 

Scientific interests

Dr Maciej Woźniak gradueted from Cracow University of Economics. He defended Ph.D. dissertation with distinction at the AGH University of Science and Technology in Krakow, the Faculty of Management, where he works as an Assistant Professor. He is a lecturer of economics and economic policy. He cooperates with foreigh universities. He gave lectures in Finland, Italy and Spain. His scientific research concentrates on SMEs area and public state aid. He participated in multiple scientific conferences, in Polant and abroad, as well as seminars in this subject area. He coordinated scientific partners in the Difass project, which covered financial support instruments for small and medium-sized enterprises in the European Union member states. He reviewed conference materials and scientific papers in international journals. 

Publications

 • Cost-effectiveness analysis of financial support instruments for small and medium-sized enterprises in the European Union/  Maciej WOŹNIAK, Marek Matejun // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica — 2018 vol. 6 no. 339, s. 41–56.
 • Crowdfunding jako nowe źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw  / Maciej WOŹNIAK // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 149–159. 
 • Determinants of investments in energy sector in Poland / Robert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Paweł JASTRZĘBSKI, Simeon Karafolas, Marek Matejun // Energies. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4526, s. 1-17 — Bibliogr. s. 15-17.
 • Impact of fiscal instruments on investments of industrial enterprises in Poland / Robert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Functioning and development of enterprises: contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019, s. 63–69. 
  Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce / Maciej WOŹNIAK // Studia i Prace WNEiZ US ; Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania — 2018 nr 51/3 Problemy współczesnej ekonomii t. 3, s. 313–324. 
  Relations of GDP growth and development of SMEs in Poland / Maciej WOŹNIAK, Joanna DUDA, Aleksandra Gąsior, Tomasz Bernat // Procedia Computer Science — 2019 vol. 159, s. 2470–2480,. s. 2479–2480.
  Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland / Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI // Managerial Economics  — 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.
  Relationships between macroeconomics indicators and investments of enterprises: evidence from Poland / Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI, Marek DUDEK // European Research Studies Journal — 2021 vol. 24 iss. 2B, s. 555–567.

Projects

 • International project POWER, co-financed by INTERREG IVC Program: Low carbon economies, external expert of the Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2011.
 • International project DIFASS, co-financed by INTERREG IVC Program and MNiSW: Development of non-financial support instruments for SME, 2012-2014.
 • Research project NCN type OPUS 9, implemented in the international cooperation: Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach2016-2020.
 • Research projec: Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, realizowanym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert zewnętrzny, 2019.
 • Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, external expert, 2021.