Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Ewaluacja - Innowacje - Rynek pracy

Web Content Display Web Content Display

dr Anna Urbaniak

Dr Anna Urbaniak (Pawlina) – socjolożka, badaczka pracująca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowniczka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Irish Centre for Social Gerontology przy NUI Galway oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założycielka sieci badawczej PAAR , która skupia specjalistów zajmujących się zastosowaniem podejść partycypacyjnych w badaniach dotyczących starości i starzenia się (http://paarnetwork.eu/).  

Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru gerontologii społecznej a jej praca naukowa łączy socjologię, politykę społeczną, geografię społeczną oraz nauki o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół innowacyjnych metod badawczych w badaniach społecznych oraz procesów wykluczenia społecznego w starszym wieku. Jej praca doktorska otrzymała nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie gerontologii społecznej w 2017 roku.

Jest aktywnym członkiem międzynarodowych sieci socjologów i gerontologów społecznych: Gerontological Society of America, International Sociological Association, British Society of Gerontology oraz członkiem Zarządu Research Network on Ageing w European Sociological Association (RN01 ESA). Autorka licznych opracowań naukowych na temat sytuacji osób starszych i procesów starzenia się.

Publications:

 1. Aartsen, M., Walsh, K., Villar, F., Lowenstein, A., Katz, R., Naim, S. P., Motel-Klingebiel, A., Wanka, A., Urbaniak, A., Hansen, T., & Vidovićová, L. (2021). Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender: A Heuristic Model. Gender a Výzkum / Gender and Research, 22(1), 16–35. https://doi.org/10.13060/gav.2021.005
 2. Urbaniak, A. (2021). (Re)production of Inequalities in Retirement Practices and Meanings Assigned to the Term ‘Retiree’ in the Post-Communist Context. Frontiers in Sociology, 6, 136. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.686674
 3. Urbaniak A., Wanka A., Walsh K., Oswald F. (2021).The Relationship Between Place and Life-Course Transitions in Old-Age Social Exclusion: A Cross-Country Analysis. [in:] Walsh K., Sharf T., Van Regenmortel S., Wanka A.(eds).Social Exclusion in Later Life. Interdisciplinary and Policy Perspectives,
  Springer: Cham, pp. 209-221.( https://doi.org/10.1007/978-3-030-51406-8)
 4. Urbaniak A. (2020). Understanding and performing care in rural contexts in Central Europe. [in:] Skinner M., Winterton R., and Walsh K. (eds). Rural Gerontology: Towards Critical Perspectives on Rural Ageing, Routledge: London, pp.210-221 (ISBN 9780367894795).
 5. Urbaniak A. and Walsh K. (2020). Policy and practise perspectives on older adult critical life-course transitions and place in Ireland. Health and Social Care in the Community, doi: https://doi.org/10/111/hsc.13249 
 6. Urbaniak, A., Falk, K., & Heusinger, J. (2020). Navigating care in rural areas: Strategies employed by older adults with continuing care needs and their impact on social exclusion. Health & Place, 66, 102423. doi: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102423
 7. Urbaniak A. and  Walsh K. (2019). The interrelationship between place and critical life transitions in later life social exclusion: A scoping review. Health & Place, 60, 102234. doi: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.102234.

Projects:

 1. Od marca 2021: Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO) http://www.eiwoproject.org/
 2. Od listopada 2021: Citizen science study Socially Excluded Older Adults: Voices and Experiences” (SEVEN) https://ucris.univie.ac.at/portal/en/projects/social-exclusion-voices-and-experiences(49a19f93-739b-4d80-aad6-f2c55ef0c7f8).html
 3. Od marca 2020: A life course perspective on the GENdered PATHways of exclusion from social relations in later life, and its consequences for health and wellbeing (GENPATH) http://gender-net-plus.eu/genpath/
 4. 2018- 2020: Investigating the interrelationship between life-course ruptures and place in old-age social exclusion (PLACED-Lives) https://icsg.ie/our-projects/placed-lives/
 5. 2018-2020: Older Travellers Older Homeless Research Project (OTOH Study) https://icsg.ie/our-projects/otoh/
 6. 2017: Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego  
 7. 2017: Zastosowanie metodologii mix-methods w badaniu lokalnych perspektyw starzenia się.