Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperci Centrum

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych.

Prorektor UJ ds. rozwoju.
Kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytutucie Socjologii UJ.

więcej o

Ekspert współpracujący z CEAPP.
Kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem
Zakład Socjologii Medycyny
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Wydział Lekarski więcej o

Dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej. Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie współpracuje również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

więcej o

Dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona partycypacji społecznej na poziomie lokalnym), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała także teologię na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym w Krakowie. W latach 1996-2001 pracowała w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie, gdzie kierowała projektami badawczymi i specjalizowała się w zakresie badań jakościowych (moderowanie grup fokusowych, analiza danych jakościowych). W latach 2003-2011 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych. Od 1998 pracuje w Instytucie Socjologii UJ, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodologią badań społecznych i marketingowych oraz analizą polityk publicznych. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Prowadziła szkolenia z zakresu ewaluacji i metodologii badań jakościowych. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z uczeniem się przez całe życie, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.

więcej o

Dr Szymon Czarnik

Związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku, najpierw jako student, potem doktorant, asystent i obecnie adiunkt. W roku 2007 obronił pracę doktorską „Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych", przygotowaną na podstawie własnego eksperymentalnego badania redystrybucji dochodów. Prowadzi kursy z metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Ma na koncie współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytetem Fryderyka Aleksandra w Norymberdze, oraz Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnera. Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych, zarówno o charakterze marketingowym, jak i dotyczących polityki publicznej. Poza zagadnieniami metodologicznymi swoją uwagę koncentruje na zastosowaniu teorii gier w naukach społecznych oraz prakseologicznej analizie działań rządowych. Jako tłumacz z języka angielskiego ma w dorobku m.in. polskie wydania książek Ludwika von Misesa, Tomasza Sowella, Ferdynanda de Soto i Ryszarda Pipesa.

więcej o

Dr Seweryn Krupnik

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie zdobywał także w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera (studia z zarządzania projektami), Antioch College (USA) oraz Uniwersytecie J.W. Goethego (Niemcy). Od kilkunastu lat łączy działalność naukową z realizacją projektów z zakresu analiz polityk publicznych. Współpracuje lub współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Erasmus Student Network AIBSL oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Certyfikowany kierownik projektów i trener. Koordynator i ekspert w wielu projektach z zakresu polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z zarządzania projektami, metodologii badań społecznych i ewaluacji. W latach 2015-2018 kierownik CEAPP UJ. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Profile:

Researchgate

Google Scholar

więcej o

Absolwent socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył programu studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na Uniwersytecie Michigan oraz szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowaną przez Progetto Valutazione. Od 2011 roku doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Interesuje się metodologią badań nauk społecznych, technikami statystycznej analizy danych oraz socjologii edukacji i pomiaru edukacyjnego.

więcej o

Dr Piotr Prokopowicz
Dr Piotr Prokopowicz - psycholog i socjolog organizacji, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Post Doctoral Fellow w Culture Lab na Wydziale Psychologii University of Maryland. Współzałożyciel i partner we Freenovation, firmie doradczo-szkoleniowej zajmującej się diagnozą i wdrażaniem kultur innowacji. Specjalista w zakresie badań i rozwoju organizacji, rekrutacji i selekcji oraz analizy danych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, współpracownik i wykładowca Cologne Business School i Saint Mary's University w Halifax.  Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów na temat socjologii i psychologii zarządzania. Członek European Association of Work and Organizational Psychology oraz Society for Industrial and Organizational Psychology. Jako doradca i szkoleniowiec Piotr pracował dla ponad setki organizacji, m.in Great Place to Work Europe, ING Bank Śląski, PZU, Motorola, Orlen Oil, Aviva, Bahlsen czy Greenpeace Polska. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek oraz pasjonat zarządzania (także własnym życiem) opartego na dowodach. więcej o

Dr Anna Urbaniak

Dr Anna Urbaniak (Pawlina) – socjolożka, badaczka pracująca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowniczka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Irish Centre for Social Gerontology przy NUI Galway oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założycielka sieci badawczej PAAR , która skupia specjalistów zajmujących się zastosowaniem podejść partycypacyjnych w badaniach dotyczących starości i starzenia się (http://paarnetwork.eu/).  

Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru gerontologii społecznej a jej praca naukowa łączy socjologię, politykę społeczną, geografię społeczną oraz nauki o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół innowacyjnych metod badawczych w badaniach społecznych oraz procesów wykluczenia społecznego w starszym wieku. Jej praca doktorska otrzymała nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie gerontologii społecznej w 2017 roku.

Jest aktywnym członkiem międzynarodowych sieci socjologów i gerontologów społecznych: Gerontological Society of America, International Sociological Association, British Society of Gerontology oraz członkiem Zarządu Research Network on Ageing w European Sociological Association (RN01 ESA). Autorka licznych opracowań naukowych na temat sytuacji osób starszych i procesów starzenia się.

Maria Varlamova jest ekspertką w dziedzinie analizy społecznej oraz polityki publicznej. Specjalizuje się w badaniach nad procesem starzenia się społeczeństwa, aktywnym starzeniem, zatrudnieniem kobiet z dziećmi, ochroną socjalną oraz efektywnością polityki rodzinnej i demograficznej. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak WHO i EKG ONZ, wspierając je w opracowywaniu wskaźników i metadanych, a także wytycznych dotyczących aktywnego i zdrowego starzenia się

Ekspert współpracujący z CEAPP. 
stanowisko: Asystent
e-mail: maria.varlamova@uj.edu.pl
Instytut Socjologii
Wydział Filozoficzny

więcej o

Ekspert współpracujący z CEAPP.
e-mail: idalina.odziemczyk@doctoral.uj.edu.pl więcej o

Doktorantka współpracująca przy projekcie OPUS NCN realizowanym w CEAPP. 

e-mail: monika.wozniak@doctoral.uj.edu.pl 

więcej o

więcej o

Z CEAPP współpracowali także: dr Patrycja Antosz, dr Zofia Bednarowska, dr Zuzanna Drożdżak, dr Konrad Turek, dr Katarzyna Stec, mgr Krzysztof Kasparek, mgr Weronika Król, Mgr Katarzyna Lisek, mgr Przemysław Majkut, mgr Łukasz Maźnica, mgr Jan Strycharz, mgr Jakub Wróblewski, mgr Mateusz Blukacz, mgr Grzegorz Humenny, mgr Maciej Woźniak, mgr Maksym Dębski, mgr Daria Wójcik, mgr Weronika Felcis i mgr Elgars Felcis.