Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Maciej Woźniak

Dr Maciej Woźniak będzie odbywać od 01.02.2022 do 30.04.2022 r. staż naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, współpracować przy przygotowaniu dokumentacji, świadczyć wsparcie eksperckie, uczestniczyć w realizacji projektów i ewaluacji wybranych programów jak również brać udział w seminariach naukowych i spotkaniach.

Zainteresowania naukowe

Dr Maciej Woźniak ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obronił z wyróżnieniem doktorat na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z ekonomii oraz polityki gospodarczej. Współpracuje z zagranicznymi uczelniami. Wykładał na uczelniach m.in. w Finlandii, Włoszech i Hiszpanii. Jego badania obejmują zagadnienia związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz pomocą publiczną. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, zarówno w Polsce jak i za granicą, oraz seminariach i warsztatach poświęconych tej tematyce. Pełnił rolę koordynatora partnerów naukowych w projekcie Difass, który dotyczył rozwoju finansowych instrumentów wsparcia MSP w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Recenzent materiałów konferencyjnych oraz artykułów naukowych w  zagranicznych czasopismach.

Wybrane publikacje

 • Cost-effectiveness analysis of financial support instruments for small and medium-sized enterprises in the European Union/  Maciej WOŹNIAK, Marek Matejun // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica — 2018 vol. 6 no. 339, s. 41–56.
 • Crowdfunding jako nowe źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw  / Maciej WOŹNIAK // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 149–159. 
 • Determinants of investments in energy sector in Poland / Robert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Paweł JASTRZĘBSKI, Simeon Karafolas, Marek Matejun // Energies. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4526, s. 1-17 — Bibliogr. s. 15-17.
 • Impact of fiscal instruments on investments of industrial enterprises in Poland / Robert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Functioning and development of enterprises: contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019, s. 63–69. 
  Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce / Maciej WOŹNIAK // Studia i Prace WNEiZ US ; Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania — 2018 nr 51/3 Problemy współczesnej ekonomii t. 3, s. 313–324. 
  Relations of GDP growth and development of SMEs in Poland / Maciej WOŹNIAK, Joanna DUDA, Aleksandra Gąsior, Tomasz Bernat // Procedia Computer Science — 2019 vol. 159, s. 2470–2480,. s. 2479–2480.
  Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland / Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI // Managerial Economics  — 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.
  Relationships between macroeconomics indicators and investments of enterprises: evidence from Poland / Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI, Marek DUDEK // European Research Studies Journal — 2021 vol. 24 iss. 2B, s. 555–567.

Wybrane projekty

 • Projekt międzynarodowy POWER, współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC: Low carbon economies, ekspert zewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2011.
 • ­Projekt międzynarodowy DIFASS, współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC oraz przez MNiSW: Development of non-financial support instruments for SME, 2012-2014.
 • Projekt badawczy NCN typu OPUS 9, realizowany we współpracy międzynarodowej: Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2016-2020.
 • Projekt badawczy: Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki
  o zarządzaniu, realizowanym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert zewnętrzny, 2019.
 • Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ekspert zewnętrzny, 2021.