Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Delegacje

Wyjazdy krajowe

Pracownicy UJ: 

Osoby nie będące pracownikami UJ:

Osoby delegowane przez UJ w ramach umów cywilno-prawnych w celu złożenia wniosku na Portalu Informacyjnym muszą spełnić następujące warunki:

  1. Osoba musi wiedzieć, że ma wprowadzoną umowę cywilno-prawną do modułu HR.
  2. Osoba kontaktuje się osobiście z Pomocą Informatyczną UJ (ul. Straszewskiego 25/4a) z dowodem osobistym w celu utworzenia maila w domenie uj.edu.pl.
  3. Na drugi dzień po nadaniu adresu mailowego (pkt. 2) osoba wysyła ze swojej skrzynki pocztowej maila na adres sapiens.basis@uj.edu.pl z prośbą o nadanie dostępu do Portalu Informacyjnego. Dla szybszego procedowania sprawy prosimy użyć następującego tematu wiadomości: "Dostęp do podróży służbowych dla UCP". Osoby nie posiadające ani umowy o pracę ani umowy cywilno-prawnej z UJ (np. studenci, doktoranci), oraz osoby przyjeżdżające na UJ w ramach np. prowadzenia zajęć dydaktycznych/wykładów nie mogą uzyskać dostępu do Portalu Informacyjnego. W takich przypadkach wyjazdy krajowe powinny być rozliczane na dotychczasowych zasadach. Wniosek wyjazdowy krajowy - oświadczenie do wniosku - bilety - potwierdzenie dokonania zakupu biletów (paragon, rachunek, potwierdzenie dokonania przelewu)

    ROZLICZENIE PODRÓŻY PRZEZ PORTAL INFORMACYJNY UJ: 
    Instrukcja stanowiskowa - Proces składania wniosku o podróż krajową w Portalu pi.uj.edu.pl

Wyjazdy zagraniczne

Wniosek wyjazdowy o podróż zagraniczną: wnioski wyjazdowe o podróż zagraniczną należy składać
w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjny UJ dostępny na stronie https://pi.uj.edu.pl 
(kafelek „Podróże służbowe”).

Komunikat nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie: składania, akceptacji i rozliczania elektronicznych wniosków wyjazdowych o podróż zagraniczną przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, osoby zatrudnione w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich

Wyjazdy zagraniczne - Procedury wyjazdowe  - Dział Współpracy Międzynarodowej UJ:
https://dwm.uj.edu.pl/procedury-wyjazdowe2
Informacje i instrukcjehttps://dwm.uj.edu.pl/procedury-wyjazdowe/formalnosci/wniosek-wyjazdowy2 

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 kwietnia 2020 roku - w sprawie: wyjazdów zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów oraz studentów (bez Collegium Medicum)

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi aplikacji zapewnia Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ (www.sapiens.uj.edu.pl, e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl), natomiast wsparcie merytoryczne zapewnia użytkownik kluczowy w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią
w obszarze Podróże służbowe – zagraniczne – Pani Katarzyna Dziwirek (e-mail: katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl).