Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Bilans Kapitału Ludzkiego BKL

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)

Tytuł projektu: Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jarosław Górniak 
Okres realizacji: 17.04.2016 - 31.12.2023 r.
Wartość projektu: 14 578 561,58 zł

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. 

I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. Rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.).

Obecnie realizowana jest II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022), która składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż). 

Informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2023 (Metodologia).

Szczegółowe informacje o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego znajdują się w zakładce BKL
http://www.ceapp.uj.edu.pl/bkl