Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Logo projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Zespół projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 

Biuro projektu BKL: ul. Grodzka 52, 31-007 Kraków, III brama, pok.68

mgr Dorota Pawluś, e-mail: dorota.pawlus(at)uj.edu.pl, tel. 12 663 17 92,

mgr Dorota Micek, e-mail: dorota.micek(at)uj.edu.pl, tel. 12 663 17 93, 

Ekspert wiodący: Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Ekspert merytoryczny ds. badań przekrojowych: dr Magdalena Jelonek

Ekspert ds. organizacji badań: mgr Dorota Pawluś

Ekspert do spraw projektowania i analizowania danych jakościowych: mgr Dorota Micek

Eksperci ds. doboru prób badawczych: dr Patrycja Antosz, mgr Grzegorz Humenny

BKL PRZEKROJOWY:

Eksperci ds. projektowania i analizowania danych ilościowych:

Zespół/ moduł I: edukacja dorosłych i instytucje szkoleniowe: dr hab. Barbara Worek, prof. UJ – liderka zespołu

mgr Anna Szczucka, Anna Strzebońska, dr Katarzyna Stec

Zespół/ moduł II: ludność: dr Szymon Czarnik – lider zespołu:

dr Magdalena Jelonek, dr Szymon Czarnik, mgr Katarzyna Lisek, mgr Krzysztof Kasparek

Zespół/ moduł III: przedsiębiorcy dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ – lider zespołu,

dr Piotr Prokopowicz, mgr Anna Szczucka

Eksperci ds. realizacji badań ilościowych: Regina Michałek, Natalia Krzystek, Marcin Sobczyk, Joanna Świątek, Sandra Korbel, Natalia Tatarczuch, Karolina Siwek

BKL BRANŻOWY

Eksperci ds. badań branżowych: dr hab. Barbara Worek, prof. UJ; dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

Eksperci ds. realizacji badań branżowych – branża turystyczna: mgr Dorota Micek (liderka zespołu), mgr Łukasz Maźnica, mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek

Eksperci ds. realizacji badań branżowych – branża finansowa: mgr Jakub Wróblewski (lider zespołu), mgr Łukasz Maźnica, mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek

Eksperci ds. realizacji badań branżowych – branża IT: mgr Anna Szczucka (liderka zespołu), mgr Katarzyna Lisek, mgr Jan Strycharz

Eksperci ds. realizacji badań branżowych: Monika Linca, Monika Ziemianin, Małgorzata Kliszczewska

więcej o

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Jarosław Górniak.
I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. Rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.).
Obecnie realizowana jest II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022), która składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż). Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2022 (Metodologia).

Więcej informacji: http://www.ceapp.uj.edu.pl/bkl 


Logo UE

więcej o