Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania branżowe

Wyniki badań branżowych, raporty z badań, metodologia oraz bazy danych projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL): 
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego#obbkl

Informacje odnośnie metodologii badania Bilans Kapitału Ludzkiego (2016-2023) na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego#metodologiabadaniabkl

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023 - wersja pdf:
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/BKL_32_Raport_metodologiczny_PL_2020_04_02.pdf

Logo UE