Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Zespół administracyjny CEAPP

Mgr Dorota Pawluś

Starszy specjalista z obowiązkami koordynatora. Koordynator z wieloletnim stażem. W Uniwersyteckie Jagiellońskim zatrudniona od 2010 r. W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych UJ odpowiada za koordynację i nadzór organizacyjny projektów badawczych i naukowych. Obecnie odpowiedzialna za koordynację projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).

e-mail: dorota.pawlus@uj.edu.pl
ul. Grodzka 52, pok. 68
31-044 Kraków
tel. 12 663 17 92 

Agnieszka Zwolan

Specjalistka w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych od października 2022 roku. W CEAPP odpowiada za wsparcie administracyjne projektów (w tym badania zlecone).


e-mail: agnieszka.zwolan@uj.edu.pl
tel:12 663 29 63; tel. 12 663 29 64
ul. Ingardena 3, pok. 209, 30-060 Kraków